ΑΓΙΟ ΟΡΟΣ

Άγιο Όρος 0

Οι Αγιορείται αντιδρούν εντόνως εις την παρουσίαν του σχισματικού Επιφάνιου: Το Άγιον Όρος δεν ὑπάγεται εις το Πατριαρχείον Κων/λεως απεριορίστως, αλλά υπὸ προϋποθέσεις.

Ὁ Πατριάρχης Βαρθολομαῖος εἰς τό Ἅγιον Ὄρος Σέ κάθε περίπτωση βρισκόμαστε στήν ἀφετηρία πολύ σημαντικῶν ἐξελίξεων, ἀφοῦ...