Ε

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Η Ανατολική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ένα σύνολο τοπικών εκκλησιών, οργανωμένες ως Πατριαρχεία, αυτοκέφαλες σύνοδοι και αυτόνομες αρχιεπισκοπές.
Εκκλησία 0

Και πάλιν περί του κορονοϊού

Πολλοί μᾶς λέγουν ὅτι ψέματα εἶναι τά λεγόμενα περί κορωνοϊοῦ. Δέν ὑπάρχει κορωνοϊός καί δέν χρειάζεται νά φοβούμαστε οὔτε νά φυλαγόμαστε
ΣΧΕΤΙΚΑ
Πατριαρχεία 0

Πατριάρχης Αλεξανδρείας: Η αντίδραση της Μόσχας στο ουκρανικό ζήτημα δεν είναι σωστή

Ο Πατριάρχης Θεόδωρος εξέφρασε την υποστήριξή του στον Οικουμενικό Πατριάρχη και στα δικαιώματα του λαού της Ουκρανίας, να έχουν τη δική τους αυτοδιοικούμενη Εκκλησία