ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ελληνική Γλώσσα 0

Η ελληνική λέξη που χρησιμοποίησε ο Μητσοτάκης και δεν μεταφράζεται σε καμιά γλώσσα

Η λέξη φιλότιμο, πάντως, είναι λίγοι εκείνοι που γνωρίζουν ότι δεν… μεταφράζεται
ΣΧΕΤΙΚΑ
Ελληνική Γλώσσα 0

Ποια είναι η αντίστοιχή ελληνική λέξη για το αξεσουάρ

Ναι έχουμε λέξη και για τα αξεσουάρ
ΣΧΕΤΙΚΑ