ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ

Πολεμικό Ναυτικό 0

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΠΝ οι επιτυχόντες υποψήφιοι ΕΠΟΠ ειδικότητας βοηθού νοσηλευτή

Οι καλούμενοι θα πρέπει να παρουσιασθούν στη ΣΜΥ στις 25 Οκτωβρίου και ώρα 07:30 και στη ΣΜΥΑ, στις 22 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 08:00
ΣΧΕΤΙΚΑ
Πολεμικό Ναυτικό 0

Κατέπλευσε στο λιμένα της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου η Φρεγάτα ΚΑΝΑΡΗΣ - Συνεργασία με Μονάδες του Αιγυπτιακού Ναυτικού (εικόνες)

Η ανωτέρω δραστηριότητα εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο διεθνών δράσεων και συνέβαλε στην προαγωγή της στρατιωτικής...