Ε
Ελλάδα και Βουλγαρία
Εθνικά θέματα 0

Σύσφιξη και διεύρυνση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Βουλγαρίας με Συμφωνία Διασυνοριακής Κυκλοφορίας και Μνημόνιο Συνεργασίας

Το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Βουλγαρίας και οι ελπιδοφόρες προοπτικές τους, επιβεβαιώθηκαν κατά τη...