Σ

ΣΥΡΙΖΑ

Πολιτική 0

ΣΥΡΙΖΑ: Προαναγγέλλει αύξηση φόρου σε γονικές παροχές και μερίσματα

Από τις χώρες που επιβάλλουν φόρο μερισμάτων, η Ελλάδα έχει τον χαμηλότερο φορολογικό συντελεστή 5%
ΣΧΕΤΙΚΑ