Στρατός Ξηράς

Ο ελληνικός στρατός προκήρυξε διαγωνισμό για 12 τεθωρακισμένα οχήματα μάχης Μηχανικού

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ), ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει Διαγωνισμό Ανάθεσης και Εκτέλεσης Σύμβασης για το πρόγραμμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 12 ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΑΧΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ (ΤΟΜΜΧ)» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 40 του ν. 3978/11 και την υπογραφή ταυτόχρονης Συμφωνίας Πλαίσιο για την Εν Συνεχεία Υποστήριξη τους σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4α του ν.3978/11, για 12 Μεταχειρισμένα Τεθωρακισμένα Οχήματα Μάχης Μηχανικού (ΤΟΜΜΧ) και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους του Παραρτήματος «Β» και τους Ειδικούς Όρους του Παραρτήματος «Γ» της προκήρυξης με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αριθμός Προκήρυξης: Διαγωνισμός υπ’ αριθ. 01/2024

Η δαπάνη της σύμβασης/Σ-Π θα χρηματοδοτηθεί από πιστώσεις του Μακροπρόθεσμου Προγράμματος Προμηθειών Αμυντικού Υλικού (ΜΠΠΑΥ) και ειδικότερα του Προγράμματος «Προμήθεια Μεταχειρισμένων Τεθωρακισμένων Οχημάτων Μάχης Μηχανικού (ΤΟΜΜΧ)» και ΕΣΥ, η οποία θα υλοποιηθεί με την υπογραφή ταυτόχρονης Συμφωνίας Πλαίσιο, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στο άρθρο 4α του ν.3978/11, με εκτιμώμενο ανώτατο συνολικό ποσό για τέσσερα (4) έτη τα είκοσι τέσσερα εκατομμύρια ευρώ #24.000.000€#, συμπεριλαμβανομένων των κατά νόμο προβλεπόμενων κρατήσεων, φόρων και τυχόν λοιπών δαπανών που βαρύνουν την προμήθεια, ειδικότερα από πιστώσεις του ΥΠΕΘΑ επί ΑΛΕ : 3130101002, ΕΦ : 1011.501.0000000. Ανώτατο ετήσιο όριο, όπως φαίνεται παρακάτω:

α. 1 ο έτος : 6.000.000,00 €

β. 2 ο έτος : 6.000.000,00 €

γ. 3 ο έτος : 6.000.000,00 €

δ. 4 ο έτος : 6.000.000,00 €

 Επιθυμητός χρόνος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Τόπος παράδοσης των αντικειμένων της Σύμβασης: Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης. Κατάθεση δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής μέχρι την 19 Μαρ 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στη Γραμματεία της ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλόπουλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] ή εναλλακτικά, την ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού (20 Μαρ 2024) ιδιοχείρως στα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας (Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού – ΕΔΔ). Η αποσφράγιση των φακέλων που θα περιέχουν τα δικαιολογητικά ποιοτικής επιλογής θα διενεργηθεί την 20 Μαρ 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (Τηλ. +30 2107466169).

Πλήρη τεύχη της προκήρυξης με τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προμήθειας δύνανται να παραλαμβάνονται μόνο από τη ΓΔΑΕΕ [Λεωφ. Παν. Κανελλοπούλου 5, Στρατόπεδο Φακίνου, Παπάγου (ΒΣΤ 1020)] καθημερινά από 09:00 έως 13:00 εκτός Σαββάτου, Κυριακής και επισήμων αργιών, στην τιμή των 55,50 € ανά αντίγραφο, σύμφωνα τους Γενικούς και Ειδικούς Όρους της προκήρυξης.

Τα πλήρη τεύχη της προκήρυξης διατίθενται μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Διατίθενται επιπρόσθετα σε ηλεκτρονική μορφή στο http://www.gdaee.mil.gr.

Δύναται επίσης να κατατεθεί το προβλεπόμενο αντίτιμο των 55,50 € (15,00 € ανά αντίγραφο για τα πρώτα 50 φύλλα και 0,30 € για κάθε επόμενο φύλλο μετά το 50ό), με κατάθεση στο λογαριασμό υπ’ αριθ. (IBAN) GR77 - 0100 – 0240 – 0000 – 0002 - 3270 - 036 (SWIFT: BNGRGRAA) της Τράπεζας της Ελλάδος, υπέρ ΜΤΣ (Μετοχικό Ταμείο Στρατού), με την αιτιολογία «Κόστος Προκήρυξης Διαγωνισμού 01/2024 – ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ». Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες / διευκρινήσεις, δύναται να αιτούνται το αργότερο μέχρι δεκατέσσερις (14) εργάσιμες ημέρες πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής, θα παρέχονται δε εγγράφως στην Ελληνική, το αργότερο μέχρι έξι (6) ημέρες πριν από την εν λόγω προθεσμία.

[Αρμόδιος χειριστής: Γραφείο Αρμάτων και Τεθωρακισμένων Οχημάτων του ΥΠΕΘΑ/ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ, Τηλ. επικοινωνίας (+30) 2107466169, email: [email protected]]. Η υποβολή προσφορών από τους προεπιλεγέντες υποψηφίους θα πραγματοποιηθεί μετά από έγγραφη πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής.

Η περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (http://www.et.gr – ΦΕΚ Δ.Δ.Σ.) και καταχωρείται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΕΘΑ (http://www.gdaee.mil.gr – Διαγωνισμοί).

Επίσης, περίληψη της προκήρυξης αποστέλλεται σε Εμπορικά – - 3 - Βιομηχανικά Επιμελητήρια της χώρας. Τέλος, στοιχεία της προκήρυξης έχουν αποσταλεί στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 16 Φεβ 2024 (Tender Electronic Daily – TED – http://ted.europa.eu – Γλώσσα Ελληνική).

Ακριβές Αντίγραφο Αριστείδης Αλεξόπουλος Γενικός Διευθυντής Σχης (ΠΖ)

Χρήστος Κριεμπάρδης Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ/ΤΕΠΣΣΞ

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Τρόμος-Έτσι ξαφνικά εμφανίστηκαν χιλιάδες Ρώσοι των δυνάμεων “Βορράς” στο μέτωπο-Ενισχύουν με στρατό την Μολδαβία Ρουμανία και ΗΠΑ

Οι Αμερικανοί τρέχουν στην Μολδαβία για να σώσουν την Οδησσό;-Η Μόσχα είναι έτοιμη για μια μεγάλων διαστάσεων χερσαία...