ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος 0

Τι αλλάζει στη διέλευση μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών στην Κύπρο

Από την 1η πρωινή της 15ης Μαρτίου και μέχρι την 1η πρωινή της 30ης Μαρτίου του 2020 επιτρέπεται με βάση τις τελευταίες οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών η διέλευση μεταξύ ελεύθερων και κατεχόμενων περιοχών επιτρέπεται μόνο σε Κύπριους πολίτες (Ε/κ και Τ/κ), και σε νόμιμα διαμένοντες στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
ΣΧΕΤΙΚΑ