Ε

ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Όλα τα τελευταία νέα από την Επιστήμη και την Τεχνολογία, το Διαδίκτυο και τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, τα Κινητά Τηλέφωνα και την Ρομποτική.

Περιβάλλον 0

Παρωδία αφίσες της Disney, στιγματίζοντας την προώθηση πλαστικών παιχνιδιών

Για να αναδείξουν τις μακρόχρονες επιπτώσεις αυτών των βραχυπρόθεσμων προωθήσεων προϊόντων, οι Alex Wadelton και Tom Whitty πήραν κλασικές αφίσες ταινιών της Disney και τις «επανερμήνευσαν»
ΣΧΕΤΙΚΑ