Υγεία

Ενεργοποιήθηκαν τα ψηφιακά πιστοποιητικά από χώρες εκτός Ελλάδος

Οδηγίες και προϋποθέσεις σχετικά με την αναγνώριση του εμβολιασμού που έχουν διενεργήσει πολίτες στο εξωτερικό, εξέδωσαν οι υγειονομικές αρχές. Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή (3/12) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, πολίτες που εμβολιάστηκαν στο εξωτερικό μπορούν να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονική καταχώρηση στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού, ενώ σε ΚΕΠ έχουν τη δυνατότητα να προγραμματίσουν την τρίτη δόση.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, Έλληνες πολίτες, πολίτες κράτους – μέλους της Ε.Ε. ή υπήκοοι τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν πραγματοποιήσει τις δύο δόσεις εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ή, εφόσον πρόκειται για μονοδοσικό εμβόλιο, τη μοναδική δόση, σε οποιοδήποτε άλλο κράτος πλην της Ελλάδας, δύνανται να προσέρχονται στα Κ.Ε.Π. για να υποβάλουν αίτηση προγραμματισμού της αναμνηστικής δόσης εμβολιασμού σε εμβολιαστικό κέντρο της χώρας αφότου προηγουμένως καταχωριστούν στα Μητρώα εμβολιασμένων εξωτερικού κατά του κορωνοϊού COVID-19.

Η καταχώρηση πραγματοποιείται εφόσον έχει λάβει χώρα διενέργεια εμβολιασμού, με αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού εμβόλια, σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα ή οιονδήποτε άλλο φορέα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σημειώνεται πως ο εμβολιασμός  θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί με ένα από τα παρακάτω εμβόλια, τα οποία έχουν αναγνωριστεί από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών:

  • Pfizer BioNtech
  • Moderna
  • Astra Zeneca/Oxford
  • Johnson & Johnson/Janssen Ad26
  • Sinovac/Coronavac
  • Gamaleya (Sputnik)
  • Cansino Biologics
  • Sinopharm
  • Covishield

Προϋποθέσεις για την καταχώρηση στο Μητρώο

Για να καταχωρηθεί κάποιος στο Μητρώο Εμβολιασμένων Εξωτερικού πρέπει να τηρεί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Κατηγορία 1: Ψηφιακά πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρες της ΕΕ (με QR code)

Αν ο εμβολιασμός (πλήρης ή μερικός) έχει πραγματοποιηθεί με εμβόλια αναγνωρισμένα από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμού

Σε νοσηλευτικό οργανισμό ή ίδρυμα, που διενεργεί νομίμως εμβολιασμούς

Τότε, μπορεί να πραγματοποιηθεί αίτηση καταχώρησης μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης

Κατηγορία 2: Πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις εμβολιασμού από χώρα εκτός ΕΕ (ψηφιακά ή μη)

Στα πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις, θα πρέπει να αναφέρονται τα παρακάτω δεδομένα:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

1. Όνομα

2. Επώνυμο

3. Ημερομηνία γέννησης

4. Στοχευόμενη νόσος

5. Το είδος του εμβολίου που πραγματοποιήθηκε στο εξωτερικό

6. Το σκεύασμα του εμβολίου

7. Ο κάτοχος άδειας κυκλοφορίας ή ο παρασκευαστής του εμβολίου

8. Ο αριθμός σε σειρά εμβολιασμών / δόσεων (αν είναι η πρώτη ή δεύτερη δόση)

9. Ημερομηνία πραγματοποίησης του εμβολιασμού

Εφόσον αναφέρονται τα στοιχεία από 1 ως 9, μπορεί να πραγματοποιηθεί η αίτηση μέσω ΚΕΠ, με την επισύναψη του αντίστοιχου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ