Π

ΠΡΟΣΕΥΧΗ

Θρησκευτική πράξη κατά την οποία απευθύνεται κάποιος προς τον Θεό.