Οικονομία

Στα 1.389 ευρώ ο μέσος φόρος των χρεωστικών εκκαθαριστικών

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος δεν υποβάλει ή υποβάλει εκπρόθεσμα ή υποβάλει ελλιπή φορολογική δήλωση από την οποία δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, επιβαρύνεται με πρόστιμο 100 ευρώ. Αν από την υποβολή της εκπρόθεσμης δήλωσης προκύπτει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε ο φορολογούμενος, αν δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας, επιβαρύνεται με το πρόστιμο των 100 ευρώ.

Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας και από τη δήλωση που υπέβαλε εκπρόθεσμα προκύπτει φόρος προς πληρωμή, τότε η φορολογική αρχή θα του καταλογίσει πρόστιμο 250 ευρώ, εφόσον τηρεί απλογραφικά βιβλία ή 500 ευρώ εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία.

Τι ισχύει για τις τροποποιητικές δηλώσεις:

α) Εάν η αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε μηδενικό αποτέλεσμα και από την τροποποιητική προκύψει μηδενικό ποσό φόρου ή επιστροφή φόρου, τότε θα επιβληθεί πρόστιμο 100 ευρώ.

β) Εφόσον από την αρχική εμπρόθεσμη δήλωση είχε προκύψει μηδενικό ποσό φόρου και από την εκπρόθεσμη τροποποιητική προκύψει υποχρέωση καταβολής φόρου, τότε:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

• Εάν ο φορολογούμενος δεν είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 100 ευρώ.

• Εάν ο φορολογούμενος είναι επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας θα χρεωθεί με πρόστιμο 250 ευρώ αν τηρεί απλογραφικά βιβλία ή με πρόστιμο 500 ευρώ εάν τηρεί διπλογραφικά.

Σε κάθε περίπτωση, εάν έχει παρέλθει και η προθεσμία καταβολής του φόρου, ο φορολογούμενος θα χρεωθεί και με τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

• Για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος λόγω βεβαιώσεων αποδοχών που εκδόθηκαν καθυστερημένα.

Αν ο εργοδότης εκδώσει καθυστερημένα τη βεβαίωση αποδοχών και ο μισθωτός υποβάλλει τροποποιητική δήλωση

Πρόστιμο έως 500 ευρώ επιβάλλεται για τις εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις.

εντός του έτους του οποίου εκδόθηκε η βεβαίωση, δεν βαρύνεται με πρόστιμο.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις, που αφορούν διόρθωση στοιχείων προστατευόμενου μέλους.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος διόρθωσης λανθασμένου ΑΜΚΑ.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις εισοδήματος λόγω καθυστέρησης έκδοσης βεβαίωσης από αρμόδιο φορέα (όχι μόνο εισοδήματος αλλά και άλλων στοιχείων, όπως π.χ. τόκων κ.λπ.).

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος, που αφορά τη διαγραφή συζύγου έπειτα από διαζύγιο.

• Για εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση εισοδήματος για αλλαγή - συμπλήρωση λογαριασμού IBAN.

• Για εκπρόθεσμες τροποποιητικές δηλώσεις που αφορούν «φιλοξενία» για φορολογικούς λόγους.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ