ΒΑΛΚΑΝΙΑ

Βαλκάνια 0

Ιλίρ Μέτα: Σε βάρος τον Αλβανών η συμφωνία για ΑΟΖ με Ελλάδα

Ο Αλβανός πρόεδρος θέλει να πληροφορηθεί τις ενέργειες που η αλβανική κυβέρνηση θα αναλάβει έναντι των συνεπειών που δύναται προκύψουν από την μονομερή ενέργεια της Ελλάδας!
ΣΧΕΤΙΚΑ