Κοινωνία

Υπογράφηκε η σύμβαση για «Αναβάθμιση Συνοριακού Σταθμού Κήπων»

Υπογράφηκε χθες Παρασκευή, 19 Απριλίου 2024 στο Υπουργείο Εσωτερικών, η σύμβαση του έργου «Αναβάθμιση οδικού συνοριακού σταθμού Κήπων Έβρου», συνολικού προϋπολογισμού  έξι εκατομμυρίων ευρώ (6.000.000 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με το evros-news.gr.

Την σύβαση υπέγραψαν εκπροσωπώντας τα τρία μέρη που συμμετέχουν στο έργο, εκ μέρους του υπουργείου Εσωτερικών ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ, εκ μέρους του ΤΑΙΠΕΔ ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ και εκ μέρους τη; Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης ο Γραμματέας της ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ.

.Σύμφωνα με την απόφαση που δημοσιεύθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ, το αντικείμενο του Έργου αφορά στην επισκευή και αναβάθμιση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων Ν. Έβρου. Το συγκεκριμένο έργο χωροθετείται στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στα σύνορα με την Τουρκία, στην Περιφερειακή Ενότητα Έβρου. Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος Συνοριακός Σταθμός (ΣΣ) της χώρας κατά σειρά κυκλοφοριακού όγκου, με σύνολο ετήσιων διελεύσεων της τάξεως του ενός (1) εκατομμυρίου οχημάτων.

Κατά το στάδιο ωρίμανσης του Έργου, επιδιώκεται η αναβάθμιση των υποδομών του υφιστάμενου Οδικού Χερσαίου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης Κήπων της Π.Ε. Έβρου, σύμφωνα και με τις απαιτήσεις των φορέων που δραστηριοποιούνται στο εν λόγω Σημείο Διέλευσης.

Το ανωτέρω πλαίσιο, περιλαμβάνει ιδίως, την αρχιτεκτονική και ενεργειακή αναβάθμιση των
υφιστάμενων εγκαταστάσεων και υποδομών, την κυκλοφοριακή αναβάθμιση του οδικού δικτύου, καθώς και την εξασφάλιση των αναγκαίων συνθηκών ουσιαστικής βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών διαβατηριακού, τελωνειακού, φυτοϋγειονομικού και κτηνιατρικού ελέγχου, με στόχο την ανάδειξη και υιοθέτηση αντίστοιχων καλών πρακτικών (“best practices”), λαμβάνοντας υπόψη τους υφιστάμενους περιορισμούς και δεσμεύσεις ως προς την έκταση των επιτρεπόμενων παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο σημείο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Η ανωτέρω αναβάθμιση θα συμβάλει επιπλέον στη συμμόρφωση της Χώρας μας με τους σχετικούς Ενωσιακούς κανονισμούς που ρυθμίζουν τη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων και στην ουσιαστική ανταπόκριση προς το περιεχόμενο της σύστασης GR31 από τον Frontex για την κατασκευή νέου Οδικού Χερσαίου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στους Κήπους της Π.Ε. Έβρου, στη διευκόλυνση των διασυνοριακών μετακινήσεων και εμπορίου, στην αποτελεσματικότητα των διασυνοριακών ελέγχων, στη μείωση του χρόνου αναμονής επιβατών και οχημάτων, στην αύξηση της συνεργασίας της Χώρας μας με την Τουρκία και κατ’ επέκταση στην προώθηση της ενίσχυσης και βελτίωσης των σχέσεων καλής γειτονίας με αυτή.

Παράλληλα, επισπεύδονται από το Υπουργείο Ευθύνης οι αναγκαίες πρωτοβουλίες για την εκπόνηση μελέτης κατασκευής νέου Συνοριακού Σημείου Διέλευσης στους Κήπους Έβρου, για την πλήρη συμμόρφωση της Χώρας προς το σύνολο των Ενωσιακών κανονισμών, απαιτήσεων και προδιαγραφών για τη διασυνοριακή μεταφορά προσώπων και εμπορευμάτων.

Ειδικότερα το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης αφορά:

(α) στις αρχικές ενέργειες για την ωρίμανση του έργου,
(β) στην ολοκλήρωση των απαιτούμενων προμελετών για το έργο και την εξαγωγή προϋπολογισμών,
(γ) στην αξιολόγηση των παραδοτέων των προμελετών, με σκοπό την επιλογή του βέλτιστου τρόπου υλοποίησης του έργου και
(δ) στη δημοπράτηση και υλοποίηση του έργου.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ