Κοινωνία

Ανοίγει για όλα τα ΑΦΜ το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα»

Η αντικατάσταση του θερμοσίφωνα σε ηλιακό ξεκίνησε για όλα τα ΑΦΜ στην ιστοσελίδα www.allazothermosifona.gov.gr

 

Το πρόγραμμα

Από το πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα» πρόκειται να επωφεληθούν άμεσα τουλάχιστον 120.000 ελληνικά νοικοκυριά, για τα οποία θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος. Παράλληλα, θα υπολογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού, κατά περίπου 65%.

Προκειμένου να είναι δυνατή η επιδότηση της αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι υποχρεωτική η απόσυρση προς ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται. Οι προς ανακύκλωση θερμοσίφωνες θα πρέπει:

Να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο.
Πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης.
Να είναι ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες χωρητικότητας ≥ 40 λίτρων.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις ένταξης ωφελούμενων στο πρόγραμμα έχουν ως εξής:

Δυνητικοί ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην κατοικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα.
Αιτήσεις υποβάλλονται από μεμονωμένα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν γεννηθεί πριν από την 1η Ιανουαρίου 2006 και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση.
Δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για παράδειγμα το «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».


Κριτήρια κατάταξης

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα προκύψει μέσα από ένα συνδυασμό οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων:

Το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας.
Οικογένειες με μέλη ΑμεΑ.
Μονογονεϊκές οικογένειες, με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο.
Οικογένειες με εξαρτώμενα μέλη.


Ύψος ενίσχυσης

Η επιδότηση ανέρχεται έως 60% της δαπάνης αγοράς κάθε νέου ηλιακού θερμοσίφωνα.
Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του.
Στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάστασης.
Η τελική αξία της κάθε επιταγής εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του ηλιακού θερμοσίφωνα (χωρητικότητα δεξαμενής ζεστού νερού) και  την τιμή αγοράς του και καθορίζεται ως εξής:

Επιλέξιμοι ηλιακοί θερμοσίφωνες


Το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:


Ο Ο.Τ. πραγματοποίησε βήμα -βήμα τη διαδικασία υποβολής της αίτησης από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κλικ και συμπλήρωσε τους διάφορους κωδικούς προκειμένου να εντοπίσει όλα εκείνα τα σημεία που θέλουν προσοχή από την πλευρά των ενδιαφερόμενων πολιτών για να μην βρεθούν εκτός επιδότησης.


Αξίζει να τονιστεί ότι η πλατφόρμα, που υποδέχεται τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, θα παραμείνει ανοικτή έως τις 20 Ιουνίου και αφορά τόσο την κύρια κατοικία όσο και τη δευτερεύουσα ή εξοχική. Η επιλογή των τελικών δικαιούχων της επιδότησης θα γίνει με βάση το ετήσιο εισόδημα, τον αριθμό των παιδιών που ζουν κάτω από την ίδια στέγη, αν υπάρχουν άτομα με αναπηρία, αν πρόκειται για μονογονεϊκή οικογένεια κ.τ.λ.


Το ποσοστό της επιδότησης είναι τριών διαβαθμίσεων. Το μεγαλύτερο ποσοστό που ανέρχεται σε 60% αφορά όσοι έχουν ετήσιο Εισόδημα έως 5.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας. Σε αυτή την περίπτωση το ποσό της επιδότησης ανέρχεται από 612 ευρώ έως 904 ευρώ. Για υψηλότερα εισοδήματα και συγκεκριμένα από 5.001 – 10.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας το ποσοστό της επιδότησης ανέρχεται σε 55% και το ποσό κυμαίνεται ανάλογα το μέγεθος σε λίτρα χωρητικότητας του ηλιακού από 561 ευρώ έως 829 ευρώ. Τέλος, αν κάποιος διαθέτει υψηλότερα εισόδημα από τις δύο προηγούμενες κατηγορίες και συγκεκριμένα από 10.000 έως 30.000 ευρώ ανά μέλος οικογένειας, τότε δικαιούται επιδότηση 50% ή 510 ευρώ έως 754 ευρώ.

Όπως φαίνεται και στα βήματα που παρατίθενται, το πρώτο που πρέπει να κάνεις κάποιος είναι να μπει στη γνωστή ιστοσελίδα www.gov.gr και από εκεί και πέρα να ξεκινήσει τη διαδικασία.

Όσοι δεν θέλουν να εισέλθουν στην πλατφόρμα από τη διεύθυνση allazothermosifona.gov.gr μπορούν να το πράξουν από την αρχική σελίδα του gov.gr και με δύο – τρία κλικ όπως φαίνεται και στις εικόνες που παρατίθενται, να βρεθούν στη σελίδα όπου τους ζητείται να αναγράψουν τον κωδικό χρήστη και των κωδικό πρόσβασης – που είναι οι ίδιοι που χρησιμοποιούνται για τη συμπλήρωση και υποβολή των φορολογικών δηλώσεων – για να ξεκινήσουν την αίτηση για την αντικατάσταση του ηλεκτρικού τους θερμοσίφωνα από έναν σύγχρονο ηλιακό.


Προσοχή! Οι προς ανακύκλωση ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες θα πρέπει να είναι λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο θα επιβεβαιωθεί μετά από γενικό οπτικό έλεγχο, ενώ πριν την αντικατάστασή τους, να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης με χωρητικότητα άνω των 40 λίτρων.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλλει μία μόνο αίτηση, ενώ δεν είναι επιλέξιμοι ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.

Κάθε ωφελούμενος θα λάβει επιταγή (voucher), την οποία μπορεί να εξαργυρώσει σε προμηθευτή της επιλογής του, ενώ στο ανώτατο ποσό επιχορήγησης για τους δικαιούχους συμπεριλαμβάνεται και το κόστος εγκατάσταση.

Σύμφωνα με τα βήματα που παρατίθενται αυτό που πρέπει να κάνει ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνοντας την αίτησης είναι να επιβεβαιώσεις τα προσωπικά – οικογενειακά στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στην αίτηση και στη συνέχεια να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει μέσω εξαψήφιου κωδικού τον αριθμό κινητού τηλεφώνου.

Αμέσως μετά θα ζητηθεί από την εφαρμογή να συμπληρωθεί ο 11ψήφιος αριθμός παροχής ρεύματος και στη συνέχεια να επιβεβαιωθεί αν η διεύθυνση της παροχής είναι σωστή. Ουσιαστικά ο ιδιοκτήτης, ο ενοικιαστής ή εκείνος που του έχει παραχωρηθεί δωρεάν η κατοικία ελέγχει τα στοιχεία της διεύθυνσης κατοικίας του και στη συνέχεια αν χρειαστεί αναγράφει εκ νέου τον ταχυδρομικό κώδικα για να προχωρήσει η διαδικασία της αίτησης.


Εφόσον η διεύθυνση είναι σωστή και έχει αναγραφεί και ο απαραίτητος ταχυδρομικός κώδικάς τότε ερωτάται ο αιτών από την εφαρμογή αν υπάρχουν μέσα στην οικογένεια Άτομα με Αναπηρία (ΑΜΕΑ). Όποια απάντηση και αν επιλέξει ο αιτών η διαδικασία θα προχωρήσει στο επόμενο και τελικό στάδιο όπου είναι ο έλεγχος των τελικών στοιχείων της αίτησης πριν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή.

Εφόσον δεν διαπιστωθεί κάποιο λάθος, τότε πριν πατηθεί το τελικό κουμπί που αφορά στην οριστική υποβολή της αίτησης, εμφανίζεται στον ενδιαφερόμενο το ποσοστό της έκπτωσης αλλά και το ποσό που δικαιούται.


Με το πάτημα του κουμπιού που αναγράφει «υποβολή αίτησης», εμφανίζεται μήνυμα ότι «η αίτηση έχει υποβληθεί επιτυχώς και ότι η αξιολόγηση της αίτησης δεν έχει ξεκινήσει». Μέχρι τις 20 Ιουνίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων (εφόσον δεν δοθεί κάποια παράταση), μπορεί κάποιος είτε να την ανακαλέσει, είτε να τη διορθώσει είτε να αλλάξει τα στοιχεία επικοινωνίας του.


Σε επόμενο χρόνο θα ενημερωθούν οι δικαιούχοι για τη σειρά κατάταξη ώστε όλοι να γνωρίζουν που βρίσκονται και τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μέση Ανατολή 0

Αποκάλυψη-Τρομερό Βίντεο με ανατίναξη τουρκικού ελικοπτέρου Sikorsky στο Β.Ιράκ-Πανστρατιά Κούρδων για εξόντωση των τουρκικών δυνάμεων από ΡΚΚ

"Φορτωμένοι" οι Κούρδοι με ρωσικούς πυραύλους Kornet-E γαλλικούς και γερμανικούς αντιαρματικούς πυραύλους 'MILAN' και...
Στρατός Ξηράς 0

Θύελλα παρά τις εξηγήσεις Μητσοτάκη για τα “κενά στην Άμυνα”-Σοβαρή καταγγελία απόστρατου Ταξίαρχου που προκαλεί τεράστια ερωτηματικά

Απόστρατος Ταξίαρχος ΠΖ Νίκος Κατσίκας: “Αν γνωρίζατε για πόσες μέρες πολέμου διαρκούσαν τ’ αποθέματα μας σε βλήματα...