Κοινωνία

Κρήτη: Ποινές δύο ταχυτήτων για τα παιδιά που έριξαν αντισηπτικό στο νερό των συμμαθητών τους

Τι έγινε σήμερα στο σχολείο - Ποια τιμωρία επιβλήθηκε στους απλούς θεατές

Δύο ταχυτήτων είναι οι ποινές που επιβάλλονται στους μαθητές που πρωταγωνίστησαν ή είχαν ρόλο θεατή στο περιστατικό με το αντισηπτικό στα μπουκάλια νερού παιδιών Γυμνασίου στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive, στις δύο μαθήτριες που ήταν επιμελήτριες στην τάξη, όπου έγινε το συμβάν την περασμένη Πέμπτη, επιβλήθηκε αποβολή 2 ημερών από το σχολείο.

Σήμερα, στο Γυμνάσιο βρέθηκαν γονείς μαθητών που θέλησαν να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συνέβη. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, οι γονείς των μαθητών που κατέληξαν στο νοσοκομείο θέλουν να κρατήσουν χαμηλά τους τόνους. Τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, ασφαλή εκτός νοσοκομείου, πια. Γονείς έλεγαν στο Cretalive πως πρόκειται για ανήλικα, για απλώς παιδιά που δεν πρέπει να στοχοποιηθούν. 

Ωστόσο, υπάρχουν και γονείς που ανησυχούν καθώς, όπως λένε, δεν αισθάνονται ασφαλείς να πηγαίνουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Πάντως, σήμερα συνεδρίασε ο σύλλογος διδασκόντων ενώ υπήρξε σχετική ενημέρωση των γονέων των εμπλεκόμενων παιδιών. Την Παρασκευή θα υπάρξει εκ νέου συνεδρίαση και αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις. Το «παρών» θα δώσει και ο συντονιστής εκπαιδευτικού έργου, στην αρμοδιότητα του οποίου είναι το συγκεκριμένο σχολείο. Έχει προταθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως προβλέπει και η σχετική Υπουργική Απόφαση, εκτός από τον συντονιστή εκπαιδευτικού έργου και παιδαγωγικής καθοδήγησης, να συμμετέχουν στην όλη διαδικασία ψυχολόγος από το Κέντρο Διεπιστημονικής Αξιολόγησης Συμβουλευτικής και Υποστήριξης ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Ηρακλείου (πρώην ΚΕΣΥ) καθώς και σύμβουλος σχολικής ζωής.

Ο στόχος είναι οι μαθητές να συνετιστούν, να διασφαλιστεί ότι στο μέλλον δε θα υπάρχουν ανάλογες συμπεριφορές. Γνώμονας όλων είναι όχι τόσο να επιβληθούν ποινές αλλά να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του σχολείου και ότι οι μαθητές έχουν καταλάβει το λάθος τους και οι σχέσεις όλων στη σχολική κοινότητα θα συνεχίσουν χωρίς προβλήματα. 

Οι όποιες αποφάσεις για τους μαθητές- δράστες θα ληφθούν την Παρασκευή.

Τι προβλέπεται

Να σημειωθεί πως στο άρθρο 31 της Υπ. Απόφαση 79942/ΓΔ4 /2019 προβλέπονται τα εξής:

Παιδαγωγικά μέτρα και ενέργειες παιδαγωγικού χαρακτήρα

1.Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών έχει την παιδαγωγική ευθύνη να προβαίνει σε ενέργειες και να εφαρμόζει πρακτικές για τη δημιουργία στο σχολείο του κλίματος που απαιτείται για την υλοποίηση των στόχων της εκπαίδευσης και για τη διαπαιδαγώγηση των μαθητών/τριών έτσι, ώστε να σέβονται τους διαφορετικούς ρόλους και να αναγνωρίζουν την ανάγκη τήρησης των κανόνων. Για τον σκοπό αυτό πρέπει να χρησιμοποιεί όλους τους διαθέσιμους τρόπους (π.χ. συμβουλευτικές συναντήσεις με τις υποστηρικτικές εκπαιδευτικές δομές, διαδικασία διαμεσολάβησης) για την αντιμετώπιση κάθε παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.

Στις περιπτώσεις των μαθητών/τριών που δε βελτιώνουν τη συμπεριφορά τους ο Σύλλογος Διδασκόντων/ ουσών προβαίνει στη λήψη μέτρων, τα οποία είναι: α) προφορική παρατήρηση, β) επίπληξη, γ) αποβολή από τα μαθήματα μίας (1) ημέρας, δ) αποβολή από τα μαθήματα δύο (2) ημερών, ε) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

2.Τα παιδαγωγικά μέτρα των περιπτ. γ' και δ' της παρ. 1 επιβάλλονται εφόσον κρίνεται ότι τα παιδαγωγικά μέτρα που έχουν ήδη εφαρμοστεί δεν έχουν φέρει αλλαγή της στάσης του/της μαθητή/τριας ή αν πρόκειται για σοβαρή παρέκκλιση, έστω και μεμονωμένη. Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος επιβάλλεται μόνο αν, επιπλέον των ανωτέρω, κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος.

3.Τα παιδαγωγικά μέτρα της παρ. 1 αξιοποιούνται ως εξής:

α) Κάθε διδάσκων/ουσα καθηγητής/τρια μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α και β.

β) Ο/Η Διευθυντής/ντρια του σχολείου μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β και γ.

γ) Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών μπορεί να αξιοποιήσει τα παιδαγωγικά μέτρα α, β, γ, δ και ε.

δ) Την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος μπορεί να την επιβάλει μόνο ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών με απόφαση στην οποία πρέπει να αιτιολογείται ειδικά ο λόγος για τον οποίο κρίνεται ότι δεν είναι δυνατή η επανόρθωση της παρέκκλισης εντός του ίδιου σχολικού περιβάλλοντος ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Κ.Ε.Σ.Υ. εφόσον ο/η μαθητής/τρια έχει αξιολογηθεί ή, σε διαφορετική περίπτωση, του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας.

Το παιδαγωγικό μέτρο της αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος ισχύει για το σχολικό έτος εντός του οποίου λήφθηκε, και από το επόμενο σχολικό έτος, ο/η μαθητής/ τρια έχει δικαίωμα να επανέλθει στο σχολείο με τη διαδικασία της μετεγγραφής. Η διαδικασία που ακολουθείται για τη λήψη απόφασης αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος είναι η εξής: Τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη λήψη της απόφασης, ενημερώνεται εγγράφως ο/η κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας, ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, και καλούνται σε ακρόαση ενώπιον του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών. Στην έγγραφη ενημέρωση αναφέρεται ο τόπος, η ημέρα, η ώρα της ακρόασης και προσδιορίζεται το αντικείμενο του μέτρου και οι λόγοι που αιτιολογούν την επιβολή του.

Ο/η μαθητής αν είναι ενήλικος/η ή ο/η κηδεμόνας του, έχουν δικαίωμα να λάβουν πλήρη γνώση καθώς και αντίγραφο της αξιολόγησης του Κ.Ε.Σ.Υ. ή της γνώμης του υπεύθυνου παιδαγωγικής ευθύνης Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας. Στη συνεδρίαση έχουν δικαίωμα να παρίστανται ο κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας ή ο/η ίδιος/α αν είναι ενήλικος/η, καθώς και το προεδρείο της Μαθητικής Κοινότητας του τμήματος του/της και το προεδρείο του Μαθητικού Συμβουλίου του σχολείου, οι οποίοι αποχωρούν στο σύνολο τους την ώρα της ψηφοφορίας. Για τη συνεδρίαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ ουσών συντάσσεται πρακτικό από τον γραμματέα που επικυρώνεται από τον/την Πρόεδρο του Συλλόγου και στο οποίο πρέπει να μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών καθώς και ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών αλλά στο πρακτικό καταχωρίζονται και οι γνώμες και τα ονόματα των μελών που μειοψήφησαν. Δεν επιτρέπεται η λευκή ψήφος, η δήλωση «παρών» ή η αδικαιολόγητη αποχή.

Επίσης, πρέπει να γίνεται αναλυτική αναφορά στις παιδαγωγικές μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν σε προηγούμενες περιπτώσεις για τον/τη συγκεκριμένο/η μαθητή/τρια και στα παιδαγωγικά μέτρα που λήφθηκαν πριν την υιοθέτηση του τελευταίου κατά σειρά παιδαγωγικού μέτρου. Η απόφαση της αλλαγής του σχολικού περιβάλλοντος δεν ανακοινώνεται δημόσια, ώστε να μην περιορίζεται η παιδαγωγική αξία του ληφθέντος παιδαγωγικού μέτρου και να αποφεύγεται η διαπόμπευση του/ της μαθητή/τριας. Ο/Η Διευθυντής/ντρια Εκπαίδευσης επιλέγει τη σχολική μονάδα στην οποία θα γίνει η μετεγγραφή μετά την αλλαγή του σχολικού περιβάλλοντος σύμφωνα με την παρ. 4 του άρ 18 της παρούσας. Πρέπει πάντα να λαμβάνεται υπόψη αν λειτουργεί άλλη αντίστοιχη σχολική μονάδα στην περιοχή.

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ