Κοινωνία

ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα απαραίτητα προσόντα για μόνιμο διορισμό στα ΚΕΠ

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να εκδοθεί η προκήρυξη για την ενίσχυση των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με μόνιμο προσωπικό.

Συνολικά, θα επιλεγούν 153 μόνιμοι υπάλληλοι, όλοι στην ειδικότητα Διεκπεραίωση Υποθέσεων Πολιτών (ΔΥΠ). Τα προσόντα που είναι απαραίτητα για την πρόσληψη είναι τα εξής:

Γνώση χειρισμού Η/Υ σε βασικό επίπεδο
Γνώση ξένων γλωσσών (επιπρόσθετη μοριοδότηση για γνώση πέραν της μίας)
Εμπειρία – Προβλέπεται ειδική εμπειρία 15 μορίων ανά μήνα έως 60 μήνες και απλή εμπειρία (7 μόρια ανά μήνα έως 84 μήνες)
Πιστοποιημένη γνώσης γραφής braille ή της νοηματικής γλώσσας για την διεκδίκηση ορισμένων θέσεων

Να σημειωθεί πως γίνονται δεκτά όλα τα πτυχία και απολυτήρια για προσλήψεις στα ΚΕΠ.

Όσοι επιλεγούν θα πρέπει να γνωρίζουν ότι είναι απαραίτητη η 5ετή παραμονή στη θέση πρόσληψης.

Προσλήψεις στα ΚΕΠ: Τα μόρια απλής εμπειρίας

Εν αναμονή της έκδοσης της προκήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποσπάσουν πολύτιμα μόρια απλής εμπειρίας, (7 μόρια ανά μήνα), εφόσον έχουν προϋπηρεσία σε:

Εξυπηρέτηση πελατών
Ρεσεψιόν, υποδοχή
Γραμματειακή υποστήριξη
Τηλεφωνικό κέντρο

Η ειδική εμπειρία (15 μόρια ανά μήνα) αφορά μόνο όσους έχουν κάνει συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε ΚΕΠ, με την ειδικότητα ΔΥΠ.

Θα πρέπει με απόλυτη ευκρίνεια να αναφέρεται (στη βεβαίωση προϋπηρεσίας, στη σύμβαση ή στους κωδικούς ΙΚΑ) το είδος της υπηρεσίας.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ