Ε
Ενέργεια 0

Κυβερνητική δέσμευση για τη συνέχιση της λειτουργίας του κοιτάσματος του Πρίνου

H κυβέρνηση δεσμεύεται για τη συνέχιση της λειτουργίας του κοιτάσματος του Πρίνου, αναγνωρίζοντας τη σημασία του για την τοπική οικονομία στην περιοχή της Καβάλας
ΣΧΕΤΙΚΑ