Εθνικά θέματα

Συμμετοχή Εθνικής Φρουράς στη Πολυεθνική Διακλαδική Άσκηση «EAGER LION – 2024»

Σκοπός της άσκησης, ήταν η εκπαίδευση του προσωπικού σε περιβάλλον πολλαπλών απειλών, για την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και συνολικής δυνατότητας εκτέλεσης πολυεθνικών διακλαδικών επιχειρήσεων μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. 

Η συμμετοχή της ΕΦ στην άσκηση κρίνεται ως ιδιαίτερα επωφελής, καθώς παρείχε τη δυνατότητα στο προσωπικό της να συνεκπαιδευτεί με αντίστοιχο προσωπικό Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) άλλων κρατών, ενισχύοντας την ανταλλαγή τεχνογνωσίας σε εξειδικευμένα αντικείμενα για την εκτέλεση κοινών αποστολών. Επίσης επιβεβαιώνει την άριστη σχέση και το υψηλό επίπεδο στρατιωτικής συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί μεταξύ της ΕΦ και των ΕΔ των κρατών αυτών.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ