Πατριαρχεία

Επίσκεψη του ευρωβουλευτή Μανώλη Κεφαλογιάννη στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Τόν ἐξοχώτατον κ. Κεφαλογιάννην ὑπεδέχθη ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν.

Εἰς τό πλαίσιον τῆς ἐπισκέψεως ταύτης ἔλαβε χώραν ἐνδιαφέρουσα συζήτησις περί τοῦ εἰρηνευτικοῦ ρόλου τοῦ Πατριαρχείου εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν καί δή εἰς τήν Ἱερουσαλήμ, εἰς τήν ὁποίαν ἐπικρατεῖ εἰσέτι ἀνειρήνευτος πολιτική κατάστασις. Τήν ὀξύτητα τῆς καταστάσεως αὐτῆς προσπαθεῖ τό Πατριαρχεῖον νά ἀπαμβλύνῃ, παραμένον πάντα θρησκευτικόν ἵδρυμα, τό ἀρχαιότερον τῆς Ἁγίας Γῆς. Εἰς τό ἔργον τοῦτο τό Πατριαρχεῖον ἔχει ἀνέκαθεν τήν συμπαράστασιν τῆς Ἑλλάδος, διαδόχου τῆς Βυζαντινῆς Αὐτοκρατορίας.

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ηὐχαρίστησε τόν Μακαριώτατον ἐπί τῇ ὑποδοχῇ καί ἐξέφρασε τήν ἐκτίμησιν αὐτοῦ πρός τό πολύπτυχον πολύ-πολιτισμικόν, θρησκευτικόν καί εἰρηνετικόν ἔργον τοῦ Πατριαρχείου.

Ἐπί τῇ ἐπισκέψει ταύτῃ ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἐπέδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον βιβλίον τῆς συγγραφέως Ρέας Γαλανάκη, ὁ δέ Μακαριώτατος ἐπέδωσεν αὐτῷ εἰκόνα τῆς Θεοτόκου, τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου καί τό βιβλίον τοῦ κ. Τλήλ «I am Jerusalem».

Ὁ κ. Κεφαλογιάννης ἐν συνεχείᾳ ἐπεσκέφθη τον Ἅγιον Τάφον διά προσκύνησιν.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

Ουκρανός στρατιώτης σε Ζελένσκι: “ Θα το πληρώσεις αυτό”-Σφαγή Ουκρανών ενώ η Wagner δηλώνει ότι μπήκε στο Δημαρχείο του Μπαχμούτ (Βίντεο)

Δήλωση Αμερικανού Α/ΓΕΕΘΑ για περιορισμό των Ρώσων στην πόλη και τα περίχωρα του Μπαχμούτ- Έρχεται μεγάλη ουκρανική...