Εκκλησία της Ελλάδος
Ενημερώθηκε στις:

Μητροπολίτης Πατρών: «Μη ζητάς από τον Θεό, να κατέβεις από τον σταυρό…»

Στον Εσπερινό που τελέστηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας Πατρών, μίλησε ο Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην θεολογία του Τιμίου Σταυρού.

Μίλησε γιά τήν διάσπαση τῆς σταυρικῆς καί ἀγαπητικῆς σχέσεως  τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν συνάνθρωπο καί τοῦ ἀνθρώπου μέ τήν σύμπασα κτίση, μετά τήν ἁμαρτία καί ἀποστασία τῶν Πρωτοπλάστων.
Ἡ ἑνότης τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό καί μέ τόν συνάνθρωπο καί μέ τήν σύμπασα κτίση ἀπεκατεστάθη διά τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ πάνω στό ὁποῖο ἣπλωσε τάς ἀχράντους Αὐτοῦ Παλάμας ὁ Ζωοδότης Κύριος.

Ἡ Ἐκκλησία χαρακτηριστικά ψάλλει: «Ἣπλωσας τάς παλάμας καί ἣνωσας τά τό πρίν διεστῶτα».

Ὁ Ἃγιος Κύριλλος Ἱεροσολύμων γράφει:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ἐγηγερμένου τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, γέγονεν  ἂφεσις τῶν ἐν αἰχμαλωσίᾳ, συνδρομή πρός ὁμοψυχίαν, πρός ὁμόνοιαν καί ὁμοπιστίαν τῶν πρίν διηρημένων».

Ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνεφέρθη στήν ἂρση τοῦ σταυροῦ ἀπό τόν καθένα μας, ὣστε μέσα ἀπό αὐτήν τήν πορεία νά φθάσωμε στήν Ἀνάσταση.

«Μή ζητᾶς ἀπό τόν Κύριο νά σέ ἀπαλλάξῃ ἀπό τόν σταυρό σου, ζήτησέ Του νά σέ ἐνισχύῃ, νά σέ δυναμώσῃ, νά σέ βοηθήσῃ γιά νά σηκώσῃς τόν σταυρό σου. Ζήτησέ Του νά σοῦ δώσῃ ὑπομονή καί ταπείνωση, ὣστε νά γίνῃς μέτοχος τοῦ ποτηρίου Του, ὃπως οἱ ἃγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ θεούμενοι… Δέν μᾶς συμφέρει νά ζοῦμε χωρίς τόν Σταυρό, διότι δέν θά ζήσωμε τήν Ἀνάσταση, ἐτόνισε ὁ Σεβασμιώτατος.

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ