Εκκλησία

"Ιερό" γαϊτανάκι μεταξύ Αθήνας-Φαναρίου-Μόσχας! Στέλεχος του ρωσiκού Πατριαρχείου είδε ο Ιερώνυμος χωρίς επίσημη ενημέρωση-Επιστολή Μητροπολίτη Μύρων στον Ιλαρίωνα

Κι ενώ έχει απομείνει λιγότερο από ένας μήνας για την συνεδρίαση της Ιεραρχίας όπου η Ελλαδική Εκκλησία κατά τα φαινόμενα θα αποφασίσει τι στάση θα κρατήσει στο ουκρανικό εκκλησιαστκό ζήτημα, οι ζυμώσεις συνεχίζονται.

Καταρχάς εντύπωση προκαλεί πως πριν από λίγες ημέρες ο Μητροπολίτης Αντώνιος Χερσώνος και Δυτικής Ευρώπης συναντήθηκε με τον προκαθήμενο της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας χωρίς καμία επίσημη ενημέρωση από την Αρχιεπισκοπή. Τνη περίοδο μάλιστα που ο Αρχιεπίσκοπος έχει σειρά συναντήσεων και ανακοινώνονται όλες!

Ο Μητροπολίτης Χερσώνος και Δυτικής Ευρώπης κ. Αντώνιος, είναι Προϊστάμενος της Διευθύνσεως του Πατριαρχείου Μόσχας επί ιδρυμάτων εξωτερικού και πραγματοποίησε σύντομη επίσκεψη στην Ελλάδα με την ευλογία του Πατριάρχη Κυρίλλου, και συναντήθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου με τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, ο Μητροπολίτης Αντώνιος μετέφερε στον κ. Ιερώνυμο αδελφικές ευλογίες του Πατριάρχη Κυρίλλου και μίλησε για τις δραστηριότητες του Γραφείου με επικεφαλής τον ίδιο και την σημερινή κατάσταση των μητροπόλεων και ενοριών του Πατριαρχείου Μόσχας σε ξένες χώρες.

Οι συνομιλητές έθιξαν επίσης ορισμένα θέματα στην ημερήσια διάταξη των δια-ορθόδοξων σχέσεων με κορυφαίο το ουκρανικό ζήτημα!

Πάντως για την δράση Ρώσων κληρικών στο εξωτερικό είχαμε και μια σοβαρή παρεξήγηση, δείγμα του κακού κλίματος μεταξύ Φαναρίου και Μόσχας.

Ο Μητροπολίτης Μύρων Χρυσόστομος απέστειλε αυστηρή επιστολή προς το Νο2 του Πατριαρχείου Μόσχας, Μητροπολίτη Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνα, ζητώντας εξηγήσεις για δράση Ρώσων στην επαρχία του.

Αναλυτικά αναφέρει:

Σεβασμιώτατε ἅγιε ἀδελφέ,

Μητροπολῖτα Βολοκολάμσκ κ. Ἰλαρίων,

Πρόεδρε τοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων τοῦ Πατριαρχείου Μόσχας.

Διά τοῦ παρόντος γράμματός μου ἔρχομαι νά Σᾶς ἐκφράσω τήν βαθεῖαν λύπην μου καί τόν ἀποτροπιασμόν μου διά μερικά παράδοξα, θεατρινισμούς, πού συμβαίνουν εἰς τήν Θεόδοτον Ἐπαρχίαν μου, τά Μῦρα τῆς Λυκίας, ἔνθα εἶμαι τῇ συγκαταβάσει τῆς Μητρός Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας, ὁ κανονικός ἐπίσκοπός των, τώρα καί μίαν εἰκοσιπενταετίαν. Δέν θά ἐκφρασθῶ ἐδῶ ὡς ἱστορικός, ἀλλά ὡς μόνον σκοπόν ἐπιδιώκων νά εἰσακουστεῖ ἡ ἀγωνία ἑνός Ὀρθοδόξου τοπικοῦ ἐπισκόπου διά τά πρωτόγνωρα συμβαίνοντα εἰς τήν Βασιλικήν τοῦ Ἁγίου Νικολάου τῶν Μύρων τῆς Λυκίας!

Δυστυχῶς, ἐπ' ἐσχάτων ἐμφανίζεται τυχοδιωκτικῶς, ὡς μή ὤφελε, Ρῶσσος τις ἱερεύς, παρόντος τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου εἰς τά Μῦρα, ὅστις, διά ἐθνοφυλετικούς σκοπούς, ἐκμεταλλευόμενος τάς συγκυρίας καί πολιτικάς σκοπιμότητας καί εὐαισθησίας, ὡς εἶναι ἡ ἄνανδρος δολοφονία τοῦ Ρώσσου ἐν Ἀγκύρᾳ Πρέσβεως ἀειμνήστου Andrey Gennadiyeviç Karlov, καθώς καί τάς ἀδυναμίας τῶν ἐπιτοπίων παραγόντων, δρᾷ καί κινεῖται ἄνευ τῆς κανονικῆς ἀδείας τοῦ οἰκείου ποιμενάρχου, ὁ ὁποῖος κατά τάς ἡμέρας ἐκείνας ἦτο ἐκεῖ, καί τερατουργεῖ σκανδαλίζων συνειδήσεις Ὀρθοδόξων ὁμοπατρίων του, ὥστε ὁ ἀλλοεθνής καί ἀλλόδοξος ἔπαρχος τῶν Μύρων νά διερωτᾶται διατί τελευταίως ἐπανέρχονται οἱ Ρῶσσοι τόσον ἐπιμόνως εἰς τά Μῦρα, ἐνῷ προηγουμένως ἦσαν ἀνύπαρκτοι.

Ἅγιε Δέσποτα, ἐπιτρέψατέ μοι νά ὑπενθυμίσω ὅτι τά Μῦρα ἐκτός τοῦ ὅτι εἶναι πανορθόδοξον λαϊκόν Προσκύνημα, τόπος ἅγιος, εἶναι καί παλαίφατος Μητρόπολις ἀπό ἐτῶν πολλῶν ὑπάρχουσα ἐν δράσει. Ἀρκεῖ μόνον νά Σᾶς ὑπενθυμίσω τούς τελευταίους ἀξίους ἀοιδίμους προκατόχους μου, τούς Μητροπολίτας Πολύκαρπον Δημητριάδην καί τόν Γέροντά μου, Χρυσόστομον Κωνσταντινίδην, ἀποθανόντα ὡς Ἐφέσου, εὐρέως γνωστόν καί παρ’ ὑμῖν. Ἐπί πλέον, σημειωθήτω ὅτι μέχρι χθές, ἅγιε Βολοκολάμσκ, ὑμέτεροι κληρικοί καί ἀρχιερεῖς ἐκ Ρωσσίας ἐπληροφόρουν διά τήν ἐκεῖ παρουσίαν των τό Πατριαρχεῖον μας, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, καί ἡμᾶς προσωπικῶς, ἐξ οὗ καί ἐξεδίδετο ἡμέτερον γράμμα, κανονική ἄδεια ἱερουργίας. Τώρα τί ἔχει ἀλλάξει; Ἀγνοούμεθα ἤ διεγράφημεν; Νομίζω ὅτι εἶσθε εἰς θέσιν νά ἀντιληφθεῖτε, ὅτι τά Μῦρα εἶναι ζῶσα Μητρόπολις καί ὄχι τόπος "Διασπορᾶς", ὡς ὑμεῖς φρονεῖτε κακῶς. Τί εἶναι ἐπιτέλους δι' ἐσᾶς, τόν εἰδήμονα, ἡ Βασιλική τοῦ Ἁγίου Νικολάου, "κοινόχρηστο θέατρο" ὅπως τελευταίως ὁ τύπος σᾶς ἐρωτᾶ;

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ