ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΡΧΑΡΗΣ

Πολεμική αεροπορία 0

Tactical Leadership Programme (TLP) : Έλληνες πιλότοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα εκπαίδευσης των καλύτερων πιλότων με τα πιο σύγχρονα μαχητικά

Εκτός από την Ισπανία ως χώρα υποδοχής, το Βέλγιο, η Δανία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιταλία, οι Κάτω Χώρες, οι...