Ρ

ΡΩΣΙΑ

Κόσμος 0

Τέλος εποχής για τη McDonald's στη Ρωσία μετά από 30 χρόνια - Ξεκίνησε την αναζήτηση αγοραστή

«Η ανθρωπιστική κρίση που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία και το απρόβλεπτο λειτουργικό περιβάλλον στη Ρωσία» οδήγησαν τη McDonald's στο συμπέρασμα ότι η συνέχιση των επιχειρήσεων στη Ρωσία «δεν είναι πλέον βιώσιμη, ούτε συνάδει με τις αξίες της McDonald's»
ΣΧΕΤΙΚΑ