Π

ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ ΡΩΣΙΑΣ

Πατριαρχεία 0

Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Πατριάρχη Μόσχας: Το αίσθημα ασφαλείας λείπει και η φονικὴ λοίμωξις εισάγει μεταβολὰς εις την ζωήν μας

Τὸ αἴσθημα ἀσφαλείας, προστασίας καὶ ἡσυχίας λείπει πολὺ ἀπὸ ἡμᾶς σήμερον, ὅτε ἡ φονικὴ λοίμωξις εἰσάγει ἀκόμη...
Πατριαρχεία 0

Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας: "Οι «αρχιερείς» του ουκρανικού σχίσματος χειροτονήθηκαν χωρίς την τήρηση θεμελιωδών κριτηρίων"

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας...