Οικονομία

ΔΕΗ: Το σχέδιο διάσωσής της χωρίς να υπάρξουν επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές

Η πώληση πακέτων µονάδων, αλλά κυρίως η πώληση ποσοστού της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ, της 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, η οποία έχει την ευθύνη διαχείρισης των δικτύων διανοµής ρεύµατος, µπήκε πλέον κανονικά στην ηµερήσια διάταξη των κινήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη, από τη στιγµή που ο πρωθυπουργός επέλεξε να κάνει σαφή σχετική αναφορά.

Συγκεκριµένα ο κ. Μητσοτάκης, µιλώντας για τις προγραµµατικές δηλώσεις της κυβέρνησης, ανέφερε σχετικά: «Η κυβέρνηση θα κάνει ό,τι χρειάζεται για να σώσει τη ΔΕΗ, χωρίς νέες επιβαρύνσεις για τους καταναλωτές. Οπου απαιτείται θα ιδιωτικοποιηθούν δίκτυα και θα εντοπιστούν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές που θα υποστούν τις συνέπειες του νόµου. Αφού εξυγιανθεί η επιχείρηση, θα αναζητηθεί στρατηγικός επενδυτής».

Το πλάνο Χατζηδάκη
Λεπτοµερέστερες αναφορές στο σχέδιο διάσωσης της ΔΕΗ αναµένεται να κάνει σήµερα κατά την οµιλία του στη Βουλή ο αρµόδιος υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης.

Σύµφωνα πάντως µε πληροφορίες, η ιδιωτικοποίηση δικτύων στην οποία αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός αφορά την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον ∆ιαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ), µε ποσοστό έως και 49%.

Αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι το δίκτυο διανοµής συνολικού µήκους 238.000 χλµ., το οποίο διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, αποτελεί το πιο σηµαντικό µετά τον ΑΔΜΗΕ (την εταιρεία που διαχειρίζεται τα δίκτυα µεταφοράς, δηλαδή πυλώνες, υποβρύχιες διασυνδέσεις κ.λπ.) περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, µε εγγυηµένο ρυθµιζόµενο έσοδο που ευνοεί την προσέλκυση επενδυτών και την ταχεία πώληση, σε αντίθεση µε την πώληση των λιγνιτικών µονάδων.

Η είσοδος επενδυτή στα δίκτυα συνεπάγεται εισροή σηµαντικών κεφαλαίων στα ταµεία της ΔΕΗ, καθώς εκτιµάται ότι η αξία του Διαχειριστή φτάνει σήµερα το 1,5 δισ. ευρώ.

Από την άλλη, η ΔΕΗ, µετά την απώλεια της ιδιοκτησίας του ΑΔΜΗΕ που έδινε στη µητρική σταθερά ετήσια κέρδη περί τα 200 εκατ. ευρώ, θα απωλέσει και τη δεύτερη εταιρεία δικτύων, τον ΔΕΔΔΗΕ, που δίνει και αυτός περί τα 350 εκατ. ευρώ λειτουργικά κέρδη τον χρόνο, όπως αποκάλυψε πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΗ, Μανόλης Παναγιωτάκης, ο οποίος χαρακτήρισε τα δίκτυα ως το σηµαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ.

Πρέπει παρ’ όλα αυτά να σηµειωθεί ότι προ ολίγων µηνών ο ΔΕΔΔΗΕ είχε πραγµατοποιήσει µελέτη-άσκηση διαχωρισµού από τη µητρική, η οποία προέβλεπε ότι η ΔΕΗ θα συστήσει µια 100% θυγατρική στην οποία θα περιέλθει η κυριότητα του δικτύου διανοµής, η οποία σήµερα ανήκει στη ΔΕΗ.

Και αυτό καθώς ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σήµερα στην αρµοδιότητά του τη διαχείριση του δικτύου διανοµής και όχι την κυριότητα, καθώς δεν εφαρµόστηκε ιδιοκτησιακός διαχωρισµός, όπως στην περίπτωση του δικτύου υψηλής τάσης και του ΑΔΜΗΕ αντίστοιχα.

Το πλάνο ήταν να διατεθεί το 49% του ΔΕΔΔΗΕ σε ιδιώτες, αφού το 51% θα ελέγχεται από το Δηµόσιο ως µέτοχος του 51% της µητρικής εταιρείας, προκειµένου να εισρεύσουν στην εταιρεία τα αναγκαία έσοδα για την οµαλή συνέχιση της λειτουργίας της, η οποία δεν θεωρείται δεδοµένη, σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του ορκωτού ελεγκτή στην έκθεση των ετήσιων οικονοµικών αποτελεσµάτων χρήσης 2018.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ