Οικονομία

Καταργείται το παράβολο για ειδικές κατηγορίες οδηγών

Στην κατάργηση του παραβόλου για την ανανέωση δικαιώματος οδήγησης ύψους 50 ευρώ και του παγίου τέλους χαρτοσήμου και εισφοράς υπέρ τρίτων για τους οδηγούς οι οποίοι είναι κάτω των 65 ετών και πάσχουν από συγκεκριμένες ασθένειες, με αποτέλεσμα να χρειάζεται να ανανεώνουν την άδεια οδήγησής τους με χρονικό περιορισμό για ιατρικούς λόγους προχωρεί το υπουργείο Μεταφορών, με σχετική τροπολογία που κατέθεσε στο σχέδιο νόμου στη Βουλή για τα διπλώματα.

Σημειώνεται μάλιστα ότι οι συγκεκριμένοι οδηγοί, οι οποίοι πάσχουν από ασθένειες που εκτιμάται ότι μπορεί να επηρεάσουν την ικανότητα οδήγησης, πρέπει να επανεξετάζονται τακτικά ίσως και μία φορά τον χρόνο. Εως τώρα εκτός της αμοιβής των ιατρών ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν κάθε φορά και το σύνολο των παραβόλων.

ΟΑΣΘ και ΟΣΕ
Επιπλέον, με άλλη τροπολογία, που έγινε δεκτή, ορίζονται οι ακριβείς προδιαγραφές και διαδικασίες για τις προσλήψεις οδηγών στον ΟΑΣΘ, καθώς επίσης και μηχανοδηγών στον ΟΣΕ αλλά και στα άλλα μέσα σταθερής τροχιάς. Η σχετική προκήρυξη θα εκδίδεται από τον υπουργό Μεταφορών κατόπιν εισήγησης του οικείου φορέα, ύστερα από έγκριση του ΑΣΕΠ, που θα χορηγείται εντός 15 ημερών.

Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους στον οικείο φορέα και θα έχουν δικαίωμα ένστασης εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση των προσωρινών πινάκων. Με την ίδια τροπολογία, το υπουργείο Μεταφορών ρυθμίζει θέματα σχετικά με τη σήμανση των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ απλοποιεί τη διαδικασία εκτέλεσης συγκοινωνιακού έργου από δήμους οι οποίοι δεν έχουν μεγάλο πληθυσμό.

Ο στόχος δεν είναι άλλος από την κάλυψη αυξημένων αναγκών μετακίνησης των πολιτών με τη χρήση δημοτικής συγκοινωνίας ακόμα και εντός περιοχών της χώρας που δεν έχουν χαρακτηριστεί αστικές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ