Ο

ΟΑΕΔ

Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού είναι ελληνικός δημόσιος οργανισμός που ιδρύθηκε με την ονομασία αυτή το 1969. Οι κυριότεροι στόχοι το είναι να προωθήσει την απασχόληση, να ασφαλιστούν οι άνεργοι και να προστατευτούν η οικογένεια και η μητρότητα.