Κοινωνία

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας

Αναλυτικά οι βασικές αλλαγές είναι:

• Καταργούνται οι αλλεπάλληλες επισκέψεις στα ΚΕΠΑ. Μέχρι πρότινος, σύµφωνα µε τον υπουργό, απαιτούνταν 3 µε 4 επισκέψεις στα ΚΕΠΑ για να µπορέσει ο πολίτης να πιστοποιήσει την αναπηρία του. Πλέον απαιτείται µόνο µία επίσκεψη, την ηµέρα της εξέτασής του από την επιτροπή γιατρών.

• ∆ηµιουργείται η ενιαία ιατρική γνωµάτευση για την αναπηρία, που θα ισχύει για όλες τις επιµέρους παροχές της πολιτείας (επιδόµατα αναπηρίας, σύνταξη αναπηρίας, εξωιδρυµατικό επίδοµα κ.ά.). Καταργούνται έτσι οι πολλαπλές επισκέψεις και γνωµατεύσεις για διαφορετικές παροχές. Ο ασφαλισµένος θα λαµβάνει πρώτα ηλεκτρονικά την ενιαία ιατρική γνωµάτευση και στη συνέχεια θα κάνει αίτηση στον ΕΦΚΑ, στον ΟΠΕΚΑ κ.λπ. για τη λήψη της παροχής.

• Καταργείται το παράβολο των 46 ευρώ. Είναι ενδεικτικό πως την τελευταία 5ετία το εν λόγω παράβολο κατέβαλαν πάνω από 250.000 πολίτες που ήθελαν να πιστοποιηθούν από ΚΕΠΑ. Να σηµειωθεί βέβαια ότι από το 2018 και µετά το παράβολο το κατέβαλλε ο ΕΦΚΑ για λογαριασµό των ασφαλισµένων.

• Τίθεται σε λειτουργία η Εθνική Πύλη Αναπηρίας και συγκεντρώνονται σε αυτή σταδιακά όλες οι λειτουργίες που ενδιαφέρουν τα ΑµεΑ. Οπως τόνισε µάλιστα ο υπουργός Ψηφιακής ∆ιακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης, το αίτηµα για πιστοποίηση της αναπηρίας µέσω της νέας εθνικής πύλης θα γίνεται µε µόλις 8 απλά βήµατα, ενώ θα υπάρχει πρόσβαση και στις διαθέσιµες συνταξιοδοτικές, επιδοµατικές, κοινωνικές και οικονοµικές παροχές που δικαιούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στο επόµενο διάστηµα θα «τρέξουν» 4 ακόµη µεταρρυθµίσεις που θα βελτιώσουν ακόµη περισσότερο την καθηµερινότητα των ατόµων µε αναπηρία. Συγκεκριµένα:

• Καθιερώνεται το Ψηφιακό Μητρώο Αναπηρίας, στο οποίο καταγράφονται όλα τα πιστοποιηµένα ΑµεΑ στη χώρα.

• Θεσπίζεται η Κάρτα Αναπηρίας, η οποία αντλεί τα στοιχεία της από το µητρώο. Με αυτήν τα ΑµεΑ θα µπορούν να πιστοποιούν µε ψηφιακό τρόπο την ιδιότητά τους προκειµένου να ασκούν τα αντίστοιχα δικαιώµατά τους.

• Αναµορφώνεται το Ειδικό Σώµα Ιατρών (ΕΣΙ) των ΚΕΠΑ. Στο ΕΣΙ θα µπορούν να ενταχθούν ιατροί όχι µόνο από τον δηµόσιο (όπως συνέβαινε µέχρι σήµερα) αλλά και από τον ιδιωτικό τοµέα, παρακολουθώντας ειδικό πρόγραµµα εκπαίδευσης.

• Προωθείται ο νέος για την Ελλάδα θεσµός του Προσωπικού Βοηθού, που θα συµβάλλει στην οµαλή ένταξη αρκετών αναπήρων συνανθρώπων µας στην οικονοµική και κοινωνική ζωή.

 

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Ένοπλες Συρράξεις 0

“Τρέχουν και δεν φτάνουν”: Μετά τις επιθέσεις με Ουκρανικά Drones αποδείχθηκε γυμνή η προστασία των Ρωσικών “πίσω αεροδρομίων”

Τα ουκρανικά UAV προσπάθησαν να επιτεθούν σε πολλά ρωσικά αεροδρόμια στα μετόπισθεν ταυτόχρονα, χρησιμοποιώντας τη...