Κοινωνία

Έρευνα: Τα γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας προσελκύουν περισσότερους μετανάστες

Μια νέα μελέτη αποκάλυψε ότι γενναιόδωρα συστήματα κοινωνικής πρόνοιας, όπως αυτό που παρατηρείται στη Δανία, προσελκύουν περισσότερους μετανάστες.

Η έρευνα, που διεξήχθη από τους οικονομολόγους του Πανεπιστημίου Princeton στις Η.Π.Α., εξέτασε τις επιπτώσεις της γενναιοδωρίας για την ευημερία στη διεθνή μετανάστευση. Μετά την επανεξέταση αρκετών μεταβολών μεγάλης κλίμακας στα επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας της Δανίας για τους μετανάστες, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι οι μετανάστες ήταν πιο πιθανό να φτάσουν στη Δανία όπου θα μπορούσαν να διεκδικήσουν περισσότερα οφέλη.

Οι ερευνητές Ole Agersnap, Amalie Jenson και Henrik Kleven, που είδαν τη Δανία ως "ιδανικό περιβάλλον" για τη μελέτη του προβλήματος "welfare magnet", ακολούθησαν αρκετές τροποποιήσεις στο δανικό νόμο περί μετανάστευσης και σημείωσαν τα αποτελέσματά τους.

Η πρώτη τροποποίηση έγινε το 2002 με μείωση κατά 50% στις παροχές κοινωνικής πρόνοιας για τους μετανάστες που προέρχονταν από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δέκα χρόνια αργότερα η πολιτική ανατράπηκε από μια αριστερή κυβέρνηση προτού επανέλθει ξανά το 2015 μετά την επιστροφή μιας κεντροδεξιάς κυβέρνησης.

Τέτοιες συνθήκες επέτρεψαν στους ερευνητές να πραγματοποιήσουν ένα "σχεδόν πειραματικό ερευνητικό σχέδιο" με "σημαντικά αποτελέσματα".

Από τα στοιχεία που έλαβαν, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα: "Η μείωση των παροχών μείωσε την καθαρή ροή των μεταναστών κατά 5.000 περίπου ανθρώπους ετησίως ή το 3.7% του συνόλου των μεταναστών που αντιμετωπίστηκαν και η επακόλουθη κατάργηση της πολιτικής αντιστρέφει σχεδόν το αποτέλεσμα".

"Ενώ υπάρχουν πολλοί παράγοντες που δεν επηρεάζουν την ευημερία που έχουν σημασία για αποφάσεις μετανάστευσης, τα αποδεικτικά στοιχεία μας υποδηλώνουν ότι, υπό τον όρο της μετακίνησης, η γενναιοδωρία του συστήματος κοινωνικής πρόνοιας είναι σημαντική για τις επιλογές προορισμού", λένε οι ερευνητές.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ