Κοινωνία

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα - Δείτε αν τις δικαιούστε

Δωρεάν μεταπτυχιακές σπουδές σε φοιτητές με ατομικό εισόδημα έως 7.863 € (100% του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος) και οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα έως 5.504 € (70% εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα με βάση υπουργική απόφαση που υπεγράφη από τον υπουργό Παιδείας, Ερευνας και Θρησκευμάτων Κώστα Γαβρόγλου. Προβλέπονται δωρεάν Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της ακαδημαϊκής χρονιάς 2019 – 2020 μετά τη διαπίστωση του ποσού που αντιστοιχεί στο εθνικό διάμεσο διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 35 του ν. 4485/2017 («Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ