Κοινωνία

Συνταξιούχοι δικαστές: Το κράτος πρέπει να πληρώσει για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων -Οχι οι συνταξιούχοι

Την έντονη διαμαρτυρία τους για τις περικοπές των συντάξεών τους που έφτασαν στο 74% εκφράζουν οι συνταξιούχοι δικαστές.

Με ψήφισμά τους, οι συνταξιούχοι δικαστές σημειώνουν παράλληλα ότι οι επίμαχες περικοπές προσβάλλουν προδήλως τον πυρήνα του κοινωνικοασφαλιστικού δικαιώματος και είναι ασύμβατες με το Σύνταγμα.

Στο ίδιο ψήφισμα η ένωση συνταξιούχων δικαστών υπενθυμίζει την απόφαση του Ειδικού δικαστηρίου αλλά και της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τις οποίες κρίθηκε ότι ακόμη και σε περίπτωση εξαιρετικά δυσμενών δημοσιονομικών συνθηκών, η δυνατότητα του νομοθέτη να περικόπτει τις ασφαλιστικές παροχές δεν είναι απεριόριστη, αλλά οριοθετείται κατά πρώτον από τις αρχές της κοινωνικής αλληλεγγύης (άρθρο 25 παρ. 4 του Συντάγματος) και της ισότητας στα δημόσια βάρη (άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος), οι οποίες επιτάσσουν να κατανέμεται εξ ίσου το βάρος της δημοσιονομικής προσαρμογής μεταξύ όλων των πολιτών, καθώς και από την αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 25 παρ. 1 του Συντάγματος), σύμφωνα με την οποία το συγκεκριμένο μέτρο πρέπει να είναι πράγματι πρόσφορο και αναγκαίο για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

«Τονίζουμε» αναφέρει η ένωση συνταξιούχων δικαστικών λειτουργών, «ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό το επιχείρημα ότι οι μειώσεις των συντάξεων είναι επιβεβλημένες χάριν της βιωσιμότητας του Ασφαλιστικού Συστήματος, διότι οι συνταξιούχοι, μεταξύ των οποίων και οι δικαστικοί λειτουργοί και οι λειτουργοί του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, κατέβαλαν διαχρονικά και με συνέπεια τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές και ως εκ τούτου δεν ευθύνονται οι ίδιοι για τη σημερινή κατάσταση των ασφαλιστικών ταμείων. Αντιθέτως, οι παράγοντες που υπονόμευσαν το Ασφαλιστικό Σύστημα είναι η διαχρονική αξιοποίηση από το Κράτος των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων για σκοπούς άσχετους με το φυσικό τους προορισμό, η εισφοροδιαφυγή, η μεγάλη έκταση της ανασφάλιστης εργασίας, η ανεργία και η διαρκώς μειούμενη κρατική χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων. Για το λόγο αυτό πρέπει το Κράτος και όχι οι συνταξιούχοι να πληρώσει για τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων».

Οι συνταξιούχοι δικαστές ζητούν μεταξύ άλλων την αναπροσαρμογή των συντάξεων τους ώστε να υπάρχει μία εύλογη αναλογία μεταξύ των συντάξιμων αποδοχών και των αποδοχών των εν ενεργεία δικαστών καθώς και την μη εφαρμογή πρόσφατης διάταξης νόμου που μείωσε περαιτέρω τις συντάξεις τους.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ