Κοινωνία

Οδηγίες για τη συνταξιοδότηση από τον ΟΑΕΕ- Αναλυτικά παραδείγματα

Οδηγίες για την συνταξιοδότηση - ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής τους - καθώς και στον τρόπο υπολογισμού με νέο και παλαιό ασφαλιστικό δίνει ο ΟΑΕΕ με εγκύκλιο του.

Από την εγκύκλιο προκύπτει ότι για την υπαγωγή ενός ασφαλισμένου του ΟΑΕΕ στο νέο ή στο παλιό ασφαλιστικό καθεστώς λαμβάνονται υπόψιν:

α) η ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης,

β) η ημερομηνία κατάθεσης της επαγγελματικής άδειας (αφορά τους αυτοκινητιστές) και

γ) η ημερομηνία διακοπής της επαγγελματικής του δραστηριότητας.

Οι νέες οδηγίες της εγκυκλίου αφορούν την υπαγωγή των συνταξιοδοτικών αιτημάτων των ασφαλισμένων που θέλουν να βγουν στη σύνταξη σε δύο κατηγορίες, οι οποίες έχουν να κάνουν με την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος για συνταξιοδότηση και τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και την 12/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του προϊσχύοντος καθεστώτος.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας ασφαλισμένων του Οργανισμού ως και την 12/05/2016 που όμως διακόπτουν τη δραστηριότητα τους ή και στην περίπτωση των αυτοκινητιστών υποβάλλουν την επαγγελματική άδεια οδήγησης από 13/05/2016 και μετά, κρίνονται βάσει του νέου νομοθετικού πλαισίου.

Για παράδειγμα, ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει από 13/05/2016 και μετά, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.

Ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ προερχόμενος από το πρώην ΤΣΑ που υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος στις 05/05/2016, πριν την ισχύ του Ν. 4387/16 και η διακοπή της δραστηριότητας του έχει γίνει μέχρι και 12/05/2016 αλλά καταθέτει την επαγγελματική άδεια οδήγησης στις 13/05/2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξής του γίνεται βάσει του νέου καθεστώτος.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι ανεξαρτήτως του γεγονότος ότι η ασφαλιστική σχέση λήγει στο τέλος του μήνα της διακοπής του επαγγέλματος, για την εφαρμογή του παρόντος θα εξετάζεται η πραγματική ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος στην αρμόδια αρχή. Αν δηλαδή κατά τα προαναφερόμενα είναι μέχρι τις 12/05/2016 ή από 13/05/2016 και μετά.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή αναπηρίας που υποβάλλονται μετά την ισχύ του Ν.4387/16 (από 13/05/2016) κρίνονται με τις νέες διατάξεις, ανεξάρτητα αν η διακοπή είναι πριν τις 12/05/2016 ή μετά. Εάν πρόκειται για παράταση της αναπηρικής σύνταξης εξακολουθεί να εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Σε περίπτωση επαναχορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας μετά την ισχύ του νέου νόμου, κατόπιν διακοπής αυτής σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πχ μη λήψη συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας, ο υπολογισμός της θα γίνει με τις νέες διατάξεις. Αντίστοιχα, σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα μετατροπής σύνταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος μετά την ισχύ του Ν. 4387/16, ο υπολογισμός θα γίνει με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Για παράδειγμα, διάρκεια συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας μέχρι 31/12/2016, αίτημα μετατροπής στις 12/05/2016 κρίνεται με το προγενέστερο καθεστώς, ενώ αίτημα μετατροπής στις 13/05/2016 κρίνεται με το νέο καθεστώς.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, βάσει των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.3996/2011 που έχουν υποβληθεί έως και 12/05/2016 (χωρίς διακοπή της επαγγελματικής δραστηριότητας), αλλά η διακοπή γίνεται μεταγενέστερα της ημερομηνίας αυτής κρίνονται ως προς τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης με το νέο νομοθετικό πλαίσιο.

Αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.3996/2011 με διατήρηση του επαγγέλματος κριτήριο για τον τρόπο υπολογισμού που θα τύχει εφαρμογής είναι μόνο ο χρόνος υποβολής του ανάλογου αιτήματος (αιτήσεις μέχρι και 12/05/2016 παλαιός τρόπος υπολογισμού, αιτήσεις από 13/05/2016 νέος τρόπος υπολογισμού).

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ