Ι

ΙΕΡΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Οι είκοσι Ιερές Μονές του Άγιου Όρους διαιρούνται σε πέντε τετράδες, καθεμιά από τις οποίες ασκεί ανά πενταετία για ένα έτος την Ιερά Επιστασία.