Έλεγχοι αστυνομίας
Εσωτερική Ασφάλεια

Ειδική Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου για τα μέτρα του κορονοϊού

 

Μια νέα υπηρεσία που θα ασχολείται αποκλειστικά με τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων στους παραβάτες των απαγορεύσεων και των γενικότερων μέτρων προστασίας από τη διάδοση του κορονοϊού, προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, που κατατέθηκε χθες, Δευτέρα, στη Βουλή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η νέα υπηρεσία, που θα ονομάζεται «Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου», θα υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και θα στελεχώνεται από προσωπικό της. Τα στελέχη της θα έχουν την αρμοδιότητα ελέγχων και επιβολής διοικητικών προστίμων, όπως ακριβώς οι αστυνομικοί και οι λιμενικοί.

Ακολουθεί το ακριβές απόσπασμα του σχεδίου νόμου:

  1. «Συστήνεται Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με έδρα την Αθήνα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, στελεχώνεται από προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και έχει ως αποστολή της τη διαπίστωση τήρησης μέτρων αρμοδιότητας που έχει ή της ανατίθεται και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων.
  2. Θέματα οργάνωσης, στελέχωσης και λειτουργίας της Μονάδας Επιθεώρησης και Ελέγχου, τα ειδικότερα καθήκοντα των οργάνων της και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας.
  3. Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4662/2020 (Α ́ 27) προστίθεται περ. ε’ ως εξής: «ε. Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.».
  4. Η παρ. 1 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α ́ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α ́ 76) αντικαθίσταται ως εξής:
1. α) Αρμόδιες αρχές για τη διασφάλιση της εφαρμογής των κατεπειγόντων μέτρων για την αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη διαπίστωση των παραβάσεων και την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων είναι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ α ́ και β ́ βαθμού, η Ελληνική Αστυνομία, η Δημοτική Αστυνομία και οι Λιμενικές Αρχές στην περιοχή ευθύνης τους, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.) του άρθρου 82 του ν. 4622/2019 (Α ́ 133), καθώς και η Μονάδα Επιθεώρησης και Ελέγχου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας».
Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ