Ελληνοτουρκικά
Ενημερώθηκε στις:

"Βόμβα" από το Γαλλικό ΥΠΑΜ: "H AOZ δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 2 της Ελληνογαλλικής συμφωνίας"

Πολλά έχουν ειπωθεί αναφορικά με τις  προβλέψεις και τις συνέπειες της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας και ιδιαίτερα  αναφορικά με το επίμαχο  Άρθρο 2 αυτής , το οποίο αναφέρει ρηματικά:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τα Μέρη παρέχουν το ένα στο άλλο βοήθεια και συνδρομή, με όλα τα κατάλληλα μέσα που έχουν στην διάθεσή τους, κι εφόσον υφίσταται ανάγκη με τη χρήση ένοπλης βίας, εάν διαπιστώσουν από κοινού ότι μία ένοπλη επίθεση λαμβάνει χώρα εναντίον της επικράτειας ενός από τα δύο, σύμφωνα με το Άρθρο 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. 

To Γαλλικό ΥΠΑΜ ξεκαθαρίζει ότι :

"Η αποκλειστική οικονομική ζώνη (ΑΟΖ) δεν θεωρείται μέρος της επικράτειας ενός κράτους, ιδίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας ( γνωστή ως Σύμβαση του Μοντέγκο Μπαίυ), της οποίας Γαλλία και Ελλάδα αποτελούν μέρη».

La zone économique exclusive (ZEE) n’est pas considérée comme faisant partie du territoire d’un Etat, notamment par la Convention des Nations unies sur le droit de la Mer (dite convention de Montego Bay), auxquelles la France et la Grèce sont parties.”

Χωρικά ύδατα ή Αιγιαλίτιδα ζώνη

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), τα χωρικά ύδατα , γνωστά και ως αιγιαλίτιδα ζώνη αποτελούν τη φυσική επέκταση της εθνικής κυριαρχίας μίας χώρας, πέρα από τις ακτές, προς τη θάλασσα. 

Η φυσική αυτή επέκταση, η οποία περιλαμβάνει τα ύδατα, τον βυθό, το υπέδαφος και τον εναέριο χώρο, θεωρείται τμήμα του εθνικού εδάφους, με την εκάστοτε χώρα να έχει δικαίωμα άσκησης «πλήρους κυριαρχικής εξουσίας»

Υφαλοκρηπίδα 

Με τον όρο Υφαλοκρηπίδα ορίζεται ο θαλάσσιος βυθός και το υπέδαφος πέρα από τα χωρικά ύδατα. Εκτός της υφαλοκρηπίδας το παράκτιο κράτος δεν έχει πλήρη κυριαρχία, αλλά ασκεί απλά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτά αφορούν αποκλειστικά την εξερεύνηση της υφαλοκρηπίδας και την εκμετάλλευση των φυσικών πόρων αυτής.

Η υφαλοκρηπίδα εκτείνεται σε απόσταση 200νμ από το σημείο που μετρώνται τα Χωρικά ύδατα (ΧΥ). Βασικό κίνητρο των διεθνών προσπαθειών οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας είναι η εκμετάλλευση υποθαλάσσιων πλουτοπαραγωγικών πόρων ,υδρογονανθράκων κυρίως ( πετρέλαιο-φυσικό αέριο).
Η Ελλάδα δικαίως ισχυρίζεται με βάση το Δίκαιο της Θάλασσας, ότι τα νησιά δικαιούνται υφαλοκρηπίδας , όπως και τα ηπειρωτικά εδάφη και η  οριοθέτηση πρέπει να γίνει με βάση την αρχή της μέσης γραμμής -ίσης απόστασης  που λαμβάνει ως βάση μέτρησης τα νησιωτικά παράλια της Ελλάδας  και τα ηπειρωτικά παράλια της Τουρκίας.

Η Τουρκία δεν δέχεται ότι τα νησιά έχουν υφαλοκρηπίδα και η οριοθέτησή της με την Ελλάδα θα  έχει ως βάση μέτρησης τα ηπειρωτικά παράλια των δύο χωρών.

ΑΟΖ

Με τον όρο ΑΟΖ (Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη) εννοείται, η θαλάσσια ζώνη που περιλαμβάνει τον βυθό και το υπέδαφος του βυθού (υφαλοκρηπίδα) και την υπερκείμενη θαλάσσια στήλη σε μια απόσταση 200νμ από την ακτή.

Μέσα στην ΑΟΖ το παράκτιο κράτος έχει αποκλειστικά δικαιώματα των πόρων του βυθού και του υπέδαφους, των αλιευμάτων που βρίσκονται στη θαλάσσια στήλη  και των πηγών ενέργειας που βρίσκονται στην επιφάνεια της θάλασσας (κύματα και αέρας), όπως επίσης έχει τα δικαιώματα προστασίας του περιβάλλοντος της περιοχής.
Το άρθρο 121 της Σύμβασης των ΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας που θεσπίστηκε το 1982 και με τον χρόνο απέκτησε και εθιμική ισχύ, προσδιορίζει με σαφήνεια το δικαίωμα των νησιών να έχουν ΑΟΖ, όπως και όλες τις υπόλοιπες θαλάσσιες ζώνες. Εξαιρούνται οι βράχοι που δεν μπορούν να έχουν δική τους οικονομική ζωή. 

Συμπερασματικά μόνο τα Χωρικά ύδατα ή Αιγιαλίτιδα ζώνη ( εύρους 6 ναυτικών μιλίων, όπως είναι σήμερα) αποτελούν μέρος της επικράτειας της Ελλάδας και μόνο αυτά καλύπτονται από τις προβλέψεις του άρθρου 2 της Ελληνογαλλικής Συμφωνίας

Συνέπειες-Προβλέψεις

Κατόπιν των παραπάνω και ερμηνεύοντας κατά γράμμα την Ελληνογαλλική συμφωνία, συνάγεται ότι οι Τούρκοι θα μπορούν να συνεχίσουν την προκλητική στάση τους στην ΝΑ Μεσόγειο και το Αιγαίο , η οποία να περιλαμβάνει μέχρι και γεώτρηση στην θαλάσσια περιοχή πέραν των 6νμ από τα νησιά μας ή τις ηπειρωτικές ακτές μας κατά περίπτωση, χωρίς να μπορεί η Ελλάδα να κάνει επίκληση του άρθρου 2 της εν λόγω συμφωνίας προκειμένου να την συνδράμει  υποχρεωτικά βάσει αυτής στρατιωτικά η Γαλλία.

Η Ελληνογαλλική συμφωνία κατοχυρώνει την εδαφική ακεραιότητα της Ελλάδας στον Έβρο και των νησιών μας σε όλη την επικράτεια  της χώρας και μέχρι 6νμ στη θάλασσα και 10 νμ στον Εθνικό Εναέριο Χώρο

Το ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντηθεί και το οποίο είναι εξαιρετικά σοβαρό είναι ,εάν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα  για παράδειγμα στα 12 νμ  όπως και τον Εθνικό Εναέριο χώρο της ή στα 10νμ εξισώνοντας τα με το εύρος του Εθνικού Εναερίου χώρου μας σήμερα που είναι επίσης 10νμ, θα μας καλύπτουν οι διατάξεις του άρθρου 2 απέναντι στο casus belli των Τούρκων, ναι ή όχι;

Γιατί αν η Ελλάδα επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 νμ και έχει την προστασία που απορρέει από το άρθρο 2 της Ελληνογαλλικής Συνθήκης , τότε τα πράγματα σε μια σειρά θεμάτων, όπως οι "γκρίζες ζώνες", το  υπάρχον διαφορετικό εύρος ΧΥ-ΕΕΧ λύνονται αυτόματα υπέρ της Ελλάδας.

Κλείνοντας επισημαίνουμε ότι η Ελλάδα δεν έχει κηρύξει την ΑΟΖ της ανατολικότερα του 28ου μεσημβρινού, με αποτέλεσμα οι  Τούρκοι να ισχυρίζονται ότι δεν παραβιάζουν τα δικαιώματα μας στην  θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καστελορίζου- Κύπρου-Κρήτης-Κάσου-Καρπάθου-Ρόδου-Καστελορίζου πέραν των 6νμ από τις ακτές τους πλην Κύπρου.

Αλήθεια τι θα πράξει η Ελλάδα αν  σε 6-8 εβδομάδες από σήμερα παράλληλα με την γεώτρηση  της EXXON MOBIL στο οικόπεδο 10 της Κυπριακής ΑΟΖ, η Τουρκία προβεί σε ανάλογη γεώτρηση στην υποτιθέμενη  αυθαίρετα ορισμένη  ως τουρκική ΑΟΖ, θαλάσσια περιοχή  ανατολικότερα Καστελορίζου και δυτικά της Κύπρου, ή νοτίως της Κρήτης σε απόσταση πέραν των 6νμ από τις ακτές της ,σύμφωνα με το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο ;

Τι θα κάνουμε αν οι Τούρκοι θελήσουν να στήσουν γεωτρύπανο ανατολικά της Ρόδου πέραν των 6νμ από τις ακτές της ή καταμεσής του Αιγαίου;

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Οπλικά συστήματα 0

Μετά τις Κορβέτες έρχεται ορυμαγδός οπλικών συστημάτων από την ΕΕ και για την Ελλάδα-Το Γαλλικό σχέδιο και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

Βρισκόμαστε πολύ κοντά σε ένα εξόχως σημαντικό γεγονός για την Ελλάδα, που είναι η  υλοποίηση του Γαλλικού σχεδίου, που...