Εθνικά θέματα

Αν ξαναβγεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτή θα είναι η εξωτερική της πολιτική -Ολόκληρο το πλάνο

Το Υπουργείο Εξωτερικών κοινοποίησε στην επίσημη ιστοσελίδα του το "Στρατηγικό Σχέδιο 2022-2025", το οποίο εδράζεται σε σε αξίες, αποστολή και όραμα, στρατηγικούς άξονες και στόχους, κυριότερα σημεία του οποίου θα αναλύσουμε στη συνέχεια, ως εξής:

Αποστολή και όραμα

Η άσκηση της εξωτερικής πολιτικής της Ελληνικής Δημοκρατίας και η προάσπιση της Διεθνούς νομιμότητας σε συνεργασία με τα άλλα κράτη και τη Διεθνή Κοινότητα. Προάγοντας το Εθνικό Συμφέρον το ΥΠΕΞ επιδιώκει να συμμετέχει ενεργά και να συμβάλλει  ουσιαστικά στην ενίσχυση της Παγκόσμιας Ασφάλειας, ευημερίας και ειρήνης και στην προάσπιση των κανόνων Διεθνούς Δικαίου των Δημοκρατικών θεσμών και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στρατηγικοί Άξονες

Το Στρατηγικό Σχέδιο του ΥΠΕΞ αναπτύσσεται σε (5) Στρατηγικούς Άξονες

1ος. Προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, διευθέτηση διμερών εκκρεμοτήτων με γειτονικές χώρες και αντιμετώπιση προκλήσεων σε διπλωματικό επίπεδο μέσω της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμφωνίες

2ος.Ισχυροποίηση της Διεθνούς θέσης της χώρας στην ΕΕ και στον κόσμο

3ος Ενίσχυση της εξωστρέφειας

4ος.Προβολή και προώθηση των Ελληνικών θέσεων και της Ελλάδας στο εξωτερικό καθώς και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Διασποράς 

5ος. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση των δομών  και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΥΠΕΞ

Στόχοι 39

Κατά στρατηγικό άξονα  όπως παραπάνω και  κατά αύξοντα αριθμό  επιμερίζονται σε  7, 11, 10, 6 και 5 αντίστοιχα

1ος Στρατηγικός τομέας-Στόχοι

Προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, διευθέτηση διμερών εκκρεμοτήτων με γειτονικές χώρες και αντιμετώπιση προκλήσεων σε διπλωματικό επίπεδο μέσω της προσήλωσης στο Διεθνές Δίκαιο και τις Διεθνείς Συμφωνίες

Συγκεκριμένα αναφορικά με τους 7 στόχους του εν λόγω Στρατηγικού τομέα επισημαίνονται:

-H διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με την Τουρκία με σκοπό την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας με την αυτήν και την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας σε Αιγαίο και ΝΑ Μεσόγειο στη βάση του Διεθνούς Δικαίου, η αντιμετώπιση με διπλωματικά μέσα της τουρκικής παραβατικότητας  και η οριοθέτηση της ΑΟΖ μας με όλες τις γειτονικές  χώρες στη βάση του Δικαίου της θάλασσας UNCLOS

-Συνεισφορά στην επίλυση του Κυπριακού στη βάση των αποφάσεων του ΟΗΕ και σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο

-Συνεργασία με Βαλκανικές χώρες και προώθηση της ένταξης τους στην ΕΕ και ενδυνάμωση σχέσεων με παρευξείνιες χώρες

-Ενίσχυση συνεργασίας και καλών σχέσεων με χώρες της Β. Αφρικής-Κόλπου-Μ. Ανατολής και θωράκιση της χώρας από εξωτερικές απειλές μέσω συμμαχιών και δημιουργίας πολυμερών σχημάτων στη ΝΑ Μεσόγειο

Συμπέρασμα 1ο

Διαφαίνεται ότι η Ελλάδα επιθυμεί ειρηνική επίλυση των όποιων διαφορών, μέσω της διπλωματικής οδού με την Τουρκία και της πιστής εφαρμογής του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας.

Σε αντίθεση με την Τουρκία η οποία το μόνο που κάνει είναι να απειλεί με πόλεμο τη χώρα μας, προβαίνοντας σε παραβιάσεις του ΕΕΧ, υπερπτήσεις μαχητικών της σε νησιά μας , συνοδευόμενες με εμπρηστικές δηλώσεις του Ερντογάν και των Υπουργών της κυβέρνησής του.

Παράλληλα η Ελλάδα επιθυμεί να έχει καλές σχέσεις με όλες τις χώρες στην ευρύτερη περιοχή της, υποστηρίζοντας την είσοδο των Βαλκανικών χωρών στην ΕΕ,, αφού αυτό θα λειάνει τις όποιες Εθνοτικές -θρησκευτικές και λοιπές διαφορές υπάρχουν, αποφεύγοντας έτσι ένοπλες αντιπαραθέσεις στο μέλλον.

Ρωσία και Τουρκία η κάθε μια για ίδιο συμφέρον έχουν κάθε λόγο να επικρατεί αποσταθεροποίηση στη Βαλκανική.

Το Κυπριακό θα πρέπει να επιλυθεί στη βάση μιας διζωνικής-δικοινοτικής Ομοσπονδίας , ενός κράτους και όχι στη βάση 2 κρατών όπως επιθυμεί Ερντογάν και Τατάρ.

Τέλος η συνεργασία της Ελλάδας  με Αίγυπτο, ΗΑΕ, Ισραήλ, Σαουδική Αραβία στους τομείς της ασφάλειας  και της ενέργειας έχει αποδώσει ορατούς καρπούς στη ΝΑ Μεσόγειο, περιθωριοποιώντας την Τουρκία, η οποία διαπιστώνει ότι είναι μόνη χάρη στην επιθετική και καιροσκοπική εξωτερική της πολιτική.

2ος. Στρατηγικός τομέας-Στόχοι

Ισχυροποίηση της Διεθνούς θέσης της χώρας στην ΕΕ και στον κόσμο

Συγκεκριμένα αναφορικά με τους 11 στόχους του εν λόγω Στρατηγικού τομέα επισημαίνονται:

-Ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στην ΕΕ  και στη διαμόρφωση πολιτικών στον πυρήνα αυτής, ανάδειξη του μεταναστευτικού προβλήματος, συμβολή στη διαχείριση κρίσεων σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο, εφαρμογή συμφωνιών με ΗΠΑ, Γαλλία, ΗΑΕ και αναζήτηση νέων συμμαχιών, έμφαση στην ΚΕΠΠΑ και ΚΠΑΑ ΕΕ και ΝΑΤΟ

-Προώθηση σχέσεων με αναδυόμενες παγκόσμιες δυνάμεις και κατάδειξη εφαρμογής του  UNCLOS παγοσμίως

-Ενδυνάμωση και εμβάθυνση σχέσεων με ΗΠΑ-Ευρωπαίους εταίρους-Μ.Βρετανία και διεύρυνση συμμετοχής σε Διεθνείς Οργανισμούς

Συμπέρασμα 2ο

Συμπεραίνεται ότι η Ελλάδα επιθυμεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον πυρήνα της ΕΕ, διαμορφώνοντας εξελίξεις και όχι ακολουθώντας αυτές, ενώ διαπιστώνεται η προσπάθεια της χώρας μας να περιχαρακώσει τα συμφέροντα της μέσω ισχυρών συμμαχιών εντός και εκτός ΕΕ, μέσω ήδη υπαρχόντων συμφωνιών με συμμάχους, προβαίνοντας  παράλληλα στην αναζήτηση και την δημιουργία νέων

Σημαντικό πυλώνα για την Ελλάδα αποτελεί η συμμετοχή της στην PESCO, καθώς και στις αποφάσεις δημιουργίας του Ευρωστρατού, ως πυλώνα ασφάλειας και αποτροπής

Οι συμφωνίες με ΗΠΑ-Γαλλία-ΗΑΕ αποτελούν σημαντικότατους αποτρεπτικούς παράγοντες του υπέρ το δέον επιθετικού σε βάρος μας Ερντογάν, ο οποίος διαπιστώνει ότι η χώρα μας έχει ισχυρούς συμμάχους και δεν είναι μόνη

Η κατάδειξη εφαρμογής του  UNCLOS παγκοσμίως, είναι κίνηση αποτροπής θερμών εστιών σύγκρουσης στον πλανήτη και συνεπώς και στη ΝΑ Μεσόγειο και το Αιγαίο

Δεν θα πρέπει να παραληφθεί η προσπάθεια περαιτέρω ενδυνάμωσης των σχέσεων με τη Μ.Βρετανία, η οποία δεν ανήκει στην ΕΕ πλέον και συνεπώς επαναπροσδιορίζει την εξωτερική της πολιτική.

Λαμβανομένου του γεγονότος ότι η Κύπρος έχει Βρετανικές βάσεις, ενώ παράλληλα η Μ. Βρετανια είναι μια εκ των 3 εγγυητριών δυνάμεων της Μεγαλονήσου αντιλαμβανόμαστε τη σπουδιαότητα της στην επίλυση του Κυπριακού

3ος  Στρατηγικός τομέας-Στόχοι

Ενίσχυση της εξωστρέφειας

Συγκεκριμένα αναφορικά με τους 10 στόχους του εν λόγω Στρατηγικού τομέα επισημαίνονται:

-Ενίσχυση διμερών οικονομικών σχέσεων, εξαγωγών,προσέλκυση επενδυτών, ενδυνάμωση της θέσης μας, ανάδειξης της χώρας ως ενεργειακό κόμβο, προσέλκυση και μεταφορά τεχνολογίας και τεχνογνωσίας

-Αναβάθμιση δομών οικονομικής διπλωματίας, συμμετοχή σε Διεθνή δίκτυα μεταφορών και ενδυνάμωση της θέσης της χώρας στις Διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες

Συμπέρασμα 3ο

Εδώ περιλαμβάνονται οι αναπτυξιακοί τομείς της χώρας όπου συνεισφέρει με ενέργειές του το ΥΠΕΞ, προκειμένου η χώρα μας να είναι καινοτόμος ,με ανάπτυξη, πρωτοπόρος τεχνολογικά, κατέχοντας κομβική θέση σε ενέργεια-μεταφορές-εφοδιαστική αλυσίδα-υποδομές

Τα παραπάνω προϋποθέτουν ασφάλεια και συνεπάγονται ευημερία

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας με Αίγυπτο και μέσω Κύπρου με τα Αραβικά κράτη του κόλπου καθιστά τη χώρα μας κόμβο στον τομέα αυτό

Επίσης στον τομέα του υγροποιημένου φυσικού αερίου, η Ρεβυθούσα και η Αλεξανδρούπολη διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο για την μεταφορά του στην Ευρώπη σε μια δύσκολη ενεργειακά εποχή

4ος Στρατηγικός τομέας-Στόχοι

Προβολή και προώθηση των Ελληνικών θέσεων και της Ελλάδας στο εξωτερικό καθώς και αξιοποίηση των δυνατοτήτων της Διασποράς 

Συγκεκριμένα αναφορικά με τους 6 στόχους του εν λόγω Στρατηγικού τομέα επισημαίνονται:

-Ανάδειξη πολτιστικής κληρονομιάς με σκοπό η Ελλάδα να γίνει κόμβος πολιτισμού, προβολή των θέσεων της εξωτερικής πολιτικής της χώρας , ενδυνάμωση Ορθοδοξίας αλλά και σχέσεων με Καθολική εκκλησία και διαθρησκευτικού διαλόγου στη ΝΑ Μεσόγειο

- Ενίσχυση των διμερών και πολυμερών συνεργασιών στον τομέα της διασποράς και ενίσχυση των σχέσεων με τον απόδημο Ελληνισμό

Συμπέρασμα 4ο

Πολιτισμός-Θρησκεία και θρησκευτικός διάλογος -Ομογένεια , αποτελούν σημαντικότατες  συνιστώσες προβολής και προώθησης των θέσεών μας Διεθνώς

Το ελληνικό λόμπυ στις ΗΠΑ , σε συνεργασία με το Ισραηλινό και το Αρμενικό, έχει καταφέρει  πολύ σημαντικά επιτεύγματα τελευταία, προωθώντας τη θέση της Ελλάδας στις ΗΠΑ, καταδεικνύοντας παράλληλα τον αποσταθεροποιητικό ρόλο της Τουρκίας

Οι απόδημοι Έλληνες αποτελούν μια πολύ ισχυρή δεύτερη Ελλάδα

5ος. Στρατηγικός τομέας-Στόχοι

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, αναβάθμιση των δομών  και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του ΥΠΕΞ

Συγκεκριμένα αναφορικά με τους 5 στόχους του εν λόγω Στρατηγικού τομέα επισημαίνονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του ΥΠΕΞ

Επίλογος

Το  Στρατηγικό σχέδιο 2022-2025 του ΥΠΕΞ, ακουμπάει όλες τις ευαίσθητες χορδές της εξωτερικής πολιτικής της χώρας

Η ευόδωση των στόχων του θα αυξήσει το επίπεδο ασφάλειας και ευημερίας των Ελλήνων και μακάρι να εκπληρωθούν στο ακέραιο

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ