Εθνικά θέματα

Επιχειρησιακή Εκπαίδευση σε αντικείμενα ορεινού αγώνα.

Από 16 έως 19 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε εκπαίδευση του προσωπικού της Ε΄ Μοίρας Καταδρομών και της 1ΗΣ Μοίρας Αλεξιπτωτιστών, σε αντικείμενα ορεινού αγώνα.

Επιπρόσθετα, στις 18 Μαΐου 2016, πραγματοποιήθηκε συντήρηση ικανότητας
Αλεξιπτωτιστού Α΄ Εξαμήνου 2016 του προσωπικού των Μονάδων και
Ανεξαρτήτων Υπομονάδων της 1ΗΣ Ταξιαρχίας Καταδρομών – Αλεξιπτωτιστών.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ