Πνευματικά ωφέλιμα

Γέροντα τί ἔχετε νά μᾶς πεῖτε γιά την πυρκαϊά στο Μάτι;

ΜΙΑ ΠΑΡΕΑ προσκυνητών ρώτησε πρίν λίγες ημέρες ένα Αγιορείτη Καλόγερο :

ΓΕΡΟΝΤΑ τί ἔχετε νά μᾶς πεῖτε γιά την πυρκαϊά στο Μάτι;

-Ρωτῆστε τούς ἀρχόντους πού ψηφίσατε.Ἐγώ τί ἄλλο νά σᾶς πῶ;Ὡστόσο ἀφοῦ μέ ἐρωτᾶτε, μέ τήν σειρά μου ἐρωτήσω ὑμᾶς καγῶ λόγον ἕνα» (Μάτθ.κά΄-14)

Περιμένετε ἀπό ἀνθρώπους πού δέν πιστεύουν καί δέν ἀγαπᾶνε Τόν Θεόν νά ἀγαπήσουν καί νά σεβαστοῦν τούς ἀνθρώπους ,ζωντανούς γιά πεθαμένους;

Η αγάπη προς Τον Θεό και τους ανθρώπους είναι αξεχώριστο ζεύγος.

Ὅταν λοιπόν ὁ ἄνθρωπος ἀποκτηνώνεται καί ἡ πίστη τοῦ φθάνει μόνο μέχρι τόν τάφο, σάν τοῦ ζώου καί ὄχι παραπέρα , τότε τό μόνο πού τόν ἐνδιαφέρει εἶναι τό τομάρι του καί πώς νά περάσει αὐτός καλά, γιά ὅσο ζήσει, μέ ὁποιοδήποτε κόστος γιά τούς ἄλλους.

Ἄνθρωποι μέ τέτοια εγωκεντρική κοσμοθεωρία εἶναι ἱκανοί ,πάλιν και πολλάκις(*ή πολάκης),ἀκόμη καί τήν μητέρα τούς ψητή νά πουλήσουνε γιά τό δικό τους συφέρο.

Προσέχετε λοιπόν πού ρίχνετε τήν ψῆφο σας διότι καί γιαυτήν θά δώσουμε λόγο στόν Δικαιοκρίτη Θεό.

Δημ.Γεωργόπουλος

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ