Πνευματικά ωφέλιμα

Υπέρ πατρώων επνίγητε δογμάτων, και προς γαληνούς ωρμίσασθε λιμένας. Σας θυμίζει κάτι;

Στο σημερινόν Ιερόν Συναξάριον,13 Μαιου 2017,εκτός των άλλων αγίων μνημονεύσαμε την μνήμην του Οσίου Ευθυμίου του νέου, κτίτωρος της εν Άθω μονής των Ιβήρων.

Του Οσίου Γαβριήλ του Ίβηρος, ο θείας φωνής ακηκόως, εξήγαγε εκ της θαλάσσης την θαυματουργόν εικόνα της Πορταϊτίσσης,και άξιον ιδιαιτέρας μνημονεύσεως το : Οι μοναχοί Οσιομάρτυρες Ιβηρίται, οι τους λατινόφρονας ελέγξαντες τον βασιλέα φημί, Μιχαήλ και τον Πατριάρχην Βέκκον, εν τη θαλάσση βληθέντες τελειούνται.

Εις δε τον στίχον διαβαζομεν :
Υπέρ πατρώων επνίγητε δογμάτων, Και προς γαληνούς ωρμίσασθε λιμένας.

Μας λέει κάτι ;
Έχει μήπως καμιά σχέση με την σημερινήν κατάστασιν ;

ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Μιχαήλ Η’ Παλαιολόγος (1259 - 1282 μ.Χ.), για να επιτύχει την παρέμβαση του Πάπα Γρηγορίου Ι’ (1271 - 1276 μ.Χ.) και αργότερα του Ιωάννου Κ’ (1276 - 1277 μ.Χ.) προς τον Κάρολο τον Ανδεγαβικό προκειμένου να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Βυζαντίου, προσχώρησε στην ένωση των δύο Εκκλησιών, που διακηρύχθηκε στις 6 Ιουνίου του 1274 μ.Χ. στη Σύνοδο της Λυών της Γαλλίας.

Η πράξη όμως αυτή του αυτοκράτορα εξήγειρε εσωτερικό πόλεμο που κράτησε μέχρι το 1281 μ.Χ., διότι τόσο ο κλήρος, όσο και ο λαός, αντετάχθησαν σθεναρά κατά της ενωτικής αυτής πολιτικής.
Ο αυτοκράτορας μεταχειρίσθηκε εναντίον των αντιφρονούντων αυστηρά μέτρα: βαριές φορολογίες και κατασχέσεις, δημόσιες τιμωρίες και περιυβρίσεις.
Βοηθούμενος δε και από τον λατινόφρονα Πατριάρχη Ιωάννη ΙΑ’ Βέκκο (1275 - 1282 μ.Χ.), επιχείρησε να επιβάλει την ένωση βίαια.

Θύματα της βίας αυτής υπήρξαν οι Ιβηρίτες μοναχοί, οι οποίοι, δεν υπάκουσαν στις πατριαρχικές και αυτοκρατορικές διαταγές περί αποδοχής της ενώσεως, αλλά με πνευματική ανδρεία έλεγξαν αυτούς για την ανορθόδοξη πολιτική τους, συνελήφθησαν και ρίχθηκαν στη θάλασσα, όπου βρήκαν μαρτυρικό θάνατο.

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ