Πνευματικά ωφέλιμα

Με περισσότερη αφοσίωση

Οι φύλακες άγγελοι της ζωής μας με περισσότερη αφοσίωση παραμένουν κοντά σ’ εκείνους που έχουν καθαρθεί με τη νηστεία.

Άγιος Βασίλειος ο Μέγας

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ