Πνευματικά ωφέλιμα

Πρωτ. Θεόδωρος Ζήσης: Η Διακοπή του Μνημοσύνου Επισκόπων (ΙΕ' Κανών Πρωτοδευτέρας Συνόδου)

Πολύ σημαντική ομιλία από τον Πρωτ. Θεόδωρο Ζήσης Ομ. καθηγητή Α.Π.Θ, η οποία έλαβε χώρα στον Ι.N. Αγ. Αντωνίου Θεσσαλονίκης την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016

https://www.youtube.com/watch?v=03oEEbcMdhU

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ