Πατριαρχεία

Η απόδοσις της εορτής του Πάσχα στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ἡ Τετάρτη, 19η Μαΐου / 1η Ἰουνίου 2022, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ὡς Τετάρτη τῆς Ἀποδόσεως τοῦ Πάσχα, ἤτοι τῆς συμπληρώσεως τεσσαράκοντα ἡμερῶν ἀπό τῆς ἡμέρας τῆς Ἀναστάσεως. Κατά τήν ἡμέραν ταύτην ψάλλονται ἀπαράλλακτα ὅλα τά τροπάρια τοῦ Ὄρθρου ὡς ἐψάλησαν καί τήν ἡμέραν τοῦ Πάσχα.

Διά τήν ἐν χαρᾷ καί ἀγαλλιάσει ἑορτήν ταύτην ἐψάλη ὁ Ὄρθρος καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τῇ συμμετοχῇ τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ἅμα τῇ ἀπολύσει τῆς θείας Λειτουργίας ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης κατά τό ἔθος κατῆλθεν καί προσεκύνησεν εἰς τόν Πανάγιον Τάφον ἐν τῷ Ναῷ τῆς Ἀναστάσεως, καθ’ ἥν στιγμήν εἰς τό Καθολικόν ἐτελεῖτο θεία Λειτουργία προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καπιτωλιάδος κ. Ἡσυχίου, συλλειτουργοῦντος τοῦ παρεπιδημοῦντος Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμαθοῦντος κ. Νικολάου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, ψάλλοντος τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Συμεών καί τοῦ κ. Βασιλείου Γκοτσοπούλου καί προσευχομένων ἐν εὐλαβείᾳ καί χαρᾷ πιστῶν ἐντοπίων καί προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἀρχιερατική συνοδεία ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα καί ἀπέδωσε τά σέβη αὐτῆς εἰς τόν Μακαριώτατον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας.

 

GALLERY

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ