Πατριαρχεία

Τα Πατριαρχεία Ιεροσολύμων και Ρουμανίας κάνουν έκκληση για διάλογο

Η Ιερά Σύνοδος της Ρουμανικής Ορθόδοξης Εκκλησίας συνεδρίασε χθες στην πατριαρχική κατοικία στο Βουκουρέστι υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Πατριάρχη Δανιήλ.

Όπως αναφέρει η υπηρεσία Τύπου της Εκκλησίας, η Σύνοδος ασχολήθηκε με διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένου του πιεστικού ζητήματος της εκκλησιαστικής κατάστασης στην Ουκρανία.

Συγκεκριμένα εξετάζοντας την κατάσταση στην Ουκρανία, η Ιερά Σύνοδος της Ρουμανίας δηλωσε:

“Λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσφατες εξελίξεις στην κατάσταση με την Εκκλησία στην Ουκρανία, η Ιερά Σύνοδος επαναλαμβάνει τη σύστασή του της 24ης Μαΐου 2018 ούτως ώστε το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Πατριαρχείο της Μόσχας να καταλήξουν σε μια λύση από κοινού, διατηρώντας παράλληλα την ενότητα της πίστης και την διοικητική-ποιμαντική ελευθερία, η οποία αντιπροσωπεύει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Ορθοδοξίας.

Καλώντας την Κωνσταντινούπολη και τη Μόσχα να συνεργαστούν, τη Ρουμανική Εκκλησία αντικατοπτρίζει η δήλωση της Αγίας Συνόδου της Γεωργιανής Ορθοδόξου Εκκλησίας που έγινε στο τέλος Σεπτεμβρίου.

Η Ιερά Σύνοδος επίσης υπογραμμίζει το γεγονός ότι η ενότητα διατηρείται μέσω της συνυπευθυνότητας και της συνεργασίας μεταξύ των Τοπικών Ορθοδόξων Εκκλησιών, καλλιεργώντας τον διάλογο και τη συνοδικότητα σε πανορθόδοξο επίπεδο, γεγονός που αποτελεί μόνιμη αναγκαιότητα στη ζωή της Εκκλησίας. Η ενότητα της Εκκλησίας είναι ένα ιερό δώρο του Θεού, αλλά και μια μεγάλη ευθύνη των ιεραρχών, των κληρικών και πιστών πιστών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ιερά Σύνοδος προτρέπει να πολλαπλασιάσουμε την προσευχή για ενότητα και να καλλιεργήσουμε μέσω του διαλόγου και της συμφιλίωσης την αδελφική χριστιανική αγάπη που προσφέρει αληθινή ελευθερία”.

Στο ίδιο μήκος κύματος το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων. "ΗΕκκλησία της Ιερουσαλήμ προσεύχεται για την ενότητα της Ορθοδοξίας και ελπίζει ότι θα είναι δυνατή η επίλυση της σύγκρουσης μεταξύ του Οικουμενικού Πατριαρχείου και του Πατριαρχείου Μόσχας μέσω διαλόγου", δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων.

"Προσευχόμαστε πάντα για την ενότητα της Εκκλησίας. Πιστεύουμε ότι η κατάλληλη λύση σε αυτή την κατάσταση θα βρεθεί μέσα από συζήτηση. Μας ανησυχεί αυτό και προσευχόμαστε για ενότητα. Θέλουμε να υπάρχει αγάπη μεταξύ των Εκκλησιών ", δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι "ο Ιησούς Χριστός δεν θα εγκαταλείψει την Εκκλησία, επειδή, όπως λένε τα Ευαγγέλια, είναι χτισμένη πάνω σε βράχο και οι πύλες της κόλασης δεν θα επικρατήσουν εναντίον της".

Η Εκκλησία της Ιερσουλήμ θεωρεί ότι θα είναι δυνατή η επίλυση του προβλήματος της Ουκρανίας μέσω διαλόγου με τη συμμετοχή των Τοπικών Εκκλησιών της Ορθόδοξης Εκκλησίας, σύμφωνα με τον εκπρόσωπό της.

Αυτό ευθυγραμμίζεται με την προηγούμενη δήλωση του Αρχιεπισκόπου Σεβαστείας Θεοδόσιου , ο οποίος κάλεσε τους προκαθημένους των Ορθοδόξων Εκκλησιών να συμμετάσχουν άμεσα στην επίλυση της τρέχουσας διαμάχης, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι γεμάτη με καταστροφή για ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο.

Ήδη λοιπόν διάλογο έχονυ ζητήσει οι Εκκλησίες της Αντιόχειας και της Γεωργίας. Την ίδια έκκληση έχουν κάνει και οι προακθήμενοι των εκκλησιών της Πολωνίας, της Σερβίας και της Τσεχίας και Σλοβακίας,και είναι προφανές πως στο ίδιο μήκος κύματος θα κινηθούν και οι υπόλοιπες εκκλησίες η μία μετά την άλλη.

Από την πλευρά του ο Οικουμενικός Πατριάρχης που δεν βρίσκει εύκοα ώτα στις εκκλήσεις για διάλογο και συνεργασία, χθες βρέθηκε στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Κοινότητας Ταταούλων για να ακούσει αυτά που χαιδεύουν τα αυτιά του.

Με θερμούς λόγους τον υποδέχθηκε ο Μητροπολίτης Σασίμων, Επόπτης της Περιφερείας Ταταούλων, ο οποίος επεσήμανε ότι η απόφαση να δοθεί Αυτοκέφαλο στην Ουκρανία αποτελεί τη μόνη εκκλησιαστική διέξοδο για την επίλυση πολλών προβλημάτων και την κατάπαυση των σχισμάτων

Συγκεκριμένα ο Μητροπολίτης Σασίμων Γεννάδιος, ανέφερε:

«Το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως ο φύλαξ των ιερών και των οσίων παραδόσεων της Ορθοδοξίας, αλλά και των δογμάτων, των τε Αγίων Επτά Οικουμενικών Συνόδων και των τοπικών τοιούτων, ως και της διδασκαλίας των Αγίων Πατέρων, υπάρχει ως «το μικρόν ποίμνιον» το οποίον, μη επιδιώκον ουδέν το κοσμικόν και εξουσιαστικόν, καθίσταται εραστής «του λόγου του Θεού και της μαρτυρίας Ιησού Χριστού», ως έχον δε την κανονικήν δικαιοδοσίαν και άπαντα τα αποστολικά προνόμια, είναι υπεύθυνον διά την διασφάλισιν της ενότητος και της κοινωνίας των τοπικών Εκκλησιών και διά την καθ᾽ όλου πορείαν της Ορθοδοξίας εις τον σύγχρονον κόσμον και την ιστορίαν. Είναι το συντονιστικόν κέντρον της Ορθοδοξίας».

Στη συνέχεια ο Μητροπολίτης Γεννάδιος τόνισε:

«Υπ᾽ αυτό το πνεύμα, η Υμετέρα Θειοτάτη Παναγιότης, ως Πρόεδρος του σώματος των Ορθοδόξων, συνεκάλεσε την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον κατά τον μήνα Ιούνιον του 2016, εις Κρήτην, ήτις αποτελεί το μείζον εκκλησιαστικόν γεγονός των τελευταίων τούτων χρόνων. Εξ ετέρου, το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, ως έχον την υψίστην ευθύνην της Προεδρίας της Ορθοδοξίας και της διασφαλίσεως της ενότητος αυτής, προέβη προ ετών εις έκκλησιν προς το Πατριαρχείον Μόσχας, όπως από κοινού μετ᾽ αυτού επιληφθώσι, διά των ενδεδειγμένων κανονικών ενεργειών, της θεραπείας της εν Ουκρανία δημιουργηθείσης ανωμάλου εκκλησιαστικής καταστάσεως. Επί τούτοις είχε συσταθεί κοινή ad hoc επιτροπή, από των εργασιών της οποίας, όμως, συντόμως και αδικαιολογήτως η Μόσχα απεσύρθη, με αποτέλεσμα να εγκαταλειφθούν, υπαιτιότητι αυτής, περαιτέρω προσπάθειαι προς επίλυσιν του σοβαρού εκκλησιαστικού τούτου προβλήματος. Αι επανειλημμέναι εκκλήσεις της Υμετέρας Σεπτής Κορυφής προς τον Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας, όπως γένηται εκ νέου έναρξις διαλόγου και διαπραγματεύσεων προς αποκατάστασιν της εν Ουκρανία εκκλησιαστικής ανωμαλίας, έπεσαν εις το κενόν, διότι ουδεμία εκ μέρους αυτού υπήρξεν ανταπόκρισις.

Κατά συνέπειαν, είναι ηλίου φαεινότερον ότι παράφωνοι ισχυρισμοί περί του ότι η Κωνσταντινούπολις έθεσε, δήθεν, αίφνης και αναρμοδίως επί τάπητος το Ουκρανικόν πρόβλημα, διά να εκδικηθή πιθανώς την Ρωσσίαν διά την μη μετοχήν αυτής εις την Αγίαν και Μεγάλην Σύνοδον, είναι μυθώδεις, ψευδείς και στερούνται οιασδήτινος σχέσεως προς την πραγματικότητα. Η ανησυχία, η αγωνία και η μέριμνα του Οικουμενικού Πατριαρχείου διά την επίλυσιν του Ουκρανικού εκκλησιαστικού ζητήματος, το οποίον, σημειωτέον, διχάζει ένα ολόκληρον λαόν 45.000.000 πιστών, υπάρχει προ πολλού.

Σημειωτέον, επίσης, ότι ήδη από των αρχών του 14ου αιώνος, ότε μετεφέρθη, άνευ κανονικής αδείας της Μητρός Εκκλησίας, η έδρα της Μητροπόλεως Κιέβου εις την Μόσχαν, καταβάλλονται άοκνοι προσπάθειαι από της πλευράς των Κιεβινών αδελφών διά την ανεξαρτησίαν αυτών από της εκκλησιαστικής χειραγωγήσεως του Μοσχοβιτικού κέντρου. Ο Τόμος, πάλι, ανακηρύξεως της Μόσχας εις Πατριαρχείον δεν συμπεριλαμβάνει τα εδάφη της σημερινής Μητροπόλεως Κιέβου εις την δικαιοδοσίαν αυτής, μετά δε την, κατά τον γνωστόν τρόπον, ανακήρυξιν του Ρωσσικού Πατριαρχείου υπό του Οικουμενικού Πατριάρχου Ιερεμίου Β´ του Τρανού, η κανονική εξάρτησις του Κιέβου από της Μητρός Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως υπήρξε συνεχής και αδιάλειπτος. Τέλος, κατά το έτος 1686 ο μακαριστός Πατριάρχης Διονύσιος Δ´ ηναγκάσθη δι᾽ επιστολής του, κατόπιν πολλών πολιτικών πιέσεων, να χορηγήση εις τον Μόσχας την άδειαν της χειροτονίας του Κιέβου, υπό τον απαράβατον, όμως, όρον ότι ο εκάστοτε Κιέβου θα μνημονεύη του ονόματος του Οικουμενικού Πατριάρχου, ως έχων την εκκλησιαστικήν αυτού αναφοράν και αρχήν εις αυτόν και εις ένδειξιν της κανονικής δικαιοδοσίας της Κωνσταντινουπόλεως επί της ειρημένης ταύτης Μητροπόλεως.

Αισθανόμεθα, Παναγιώτατε, περισσότερον από ποτέ άλλοτε συσπειρωμένοι γύρω από το Οικουμενικόν Πατριαρχείον, το οποίον, κατά την δοθείσαν αυτώ υπό των Ιερών Κανόνων εξουσίαν, και έχον υπό το δικαιοδοσιακόν αυτού καθεστώς την επαρχίαν του Κιέβου, ανέλαβε την πρωτοβουλίαν επιλύσεως του ζητήματος, δεχόμενον προς τούτο αίτημα της εντίμου Ουκρανικής Κυβερνήσεως. Επικροτούμεν και επαυξάνομεν την ήδη ληφθείσαν απόφασιν της Αγίας και Ιεράς Συνόδου, όπως το Αυτοκέφαλον εν Ουκρανία δοθή, πρωτοβουλία του Οικουμενικού Θρόνου, διότι αποτελεί την μόνην εκκλησιαστικήν διέξοδον διά την επίλυσιν των πολλών εκείσε προβλημάτων και την κατάπαυσιν των σχισμάτων και των μερισμών».

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ