Π

ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

Εκκλησία 0

Συνάντηση εργασίας του Βαρθολομαίου με διεθνή ομάδα επιστημόνων για το Ορφανοτροφείο της Πριγκήπου

Ακολούθησε εκτενής συζήτηση μεταξύ των συμμετεχόντων, οι οποίοι, ο καθένας στον τομέα του, παρουσίασαν τις προτάσεις τους για τις απαραίτητες εργασίες και τις τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν για τη διάσωση του επιβλητικού ξύλινου κτηριακού συγκροτήματος.
ΣΧΕΤΙΚΑ