Εκκλησία

Όλα όσα υποστηρίζει η Αρχιεπισκοπή Αλβανίας για το ουκρανικό εκκλησιαστικό ζήτημα

Δυο τελικά είναι οι επιστολές του Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου για το ουκρανικό ζήτημα και σε αυτές ασκεί σφοδρή κριτική τόσο στο Φανάρι όσο και στην Μόσχα.

Αναλυτικά:

Την 22αν Νοεμβρίου 2018, ἐδόθησαν εἰς τήν δημοσιότητα ἀπό ρωσικάς πηγάς ἐπιλεκτικά ἀποσπάσματα [μάλιστα ἀπό ὁρισμένας ἱστοσελίδας μέ παραπλανητικούς τίτλους, ἡμερομηνίας καί αὐθαιρέτους ἐκτιμήσεις] ἐπιστολῆς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Τιράνων Δυρραχίου καί πάσης Ἀλβανίας κ. Ἀναστασίου πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Μόσχας καί πασῶν τῶν Ρωσιῶν κ. Κύριλλον.
Πρός πληρεστέραν καί ἀντικειμενικήν ἐνημέρωσιν παντός ἐνδιαφερομένου δημοσιεύομεν ακέραιον τό κείμενον τῆς ὡς ἄνω ἀναφερομένης ἀπαντητικῆς ἐπιστολῆς τοῦ Μακαριωτάτου κ. Ἀναστασίου (τῆς 10ης Ὀκτωβρίου 2018), καί δευτέρας (τῆς 7ης Νοεμβρίου 2018) μετά μεταφράσεως εἰς τήν ἀγγλικήν.

Ὑπογραμμίζεται ὅτι ἡ πρώτη ἐγράφη τήν 10ην Ὀκτωβρίου (πρό τῆς ἀποφάσεως τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς 11ης Ὀκτωβρίου 2018) καί ἡ δευτέρα μετά τήν ἀπόφασιν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας (τῆς15ης Ὀκτωβρίου 2018) περί διακοπῆς τῆς εὐχαριστιακῆς κοινωνίας μετά τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Ἀκολουθοῦν οἱ ἐπιστολές

1η Ἐπιστολῆ 10ης Ὀκτωβρίου 2018

2η Ἐπιστολῆ 7ης Νοεμβρίου 2018

Τίρανα, 23 Νοεμβρίου 2018

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ