Εκκλησία

Ο Πειραιώς Σεραφείμ: Πλαστό και κατασκευασμένο το «Ευαγγέλιο της συζύγου του Ιησού»Ο Πειραιώς Σεραφείμ: Γιά μιά ἀκόμη φορά λοιπόν τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί τά ὄργανά του μέ πλαστογραφίες, ψεύδη καί ἀπάτες ἐπιχειροῦν νά ἀμαυρώσουν τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης μέ σατανικό μένος καί ἀπύθμενη ἐμπάθεια.

Στίς 28 Σεπτεμβρίου 2012 εἴχαμε καταγγείλει τό Σιωνιστικό λόμπυ γιά τήν τότε νέα ἀποπειρά του νά σπιλώσει καί νά ἀπομειώσει τό ὑπερύμνητο πρόσωπο τοῦ ἐνσαρκωθέντος Θεοῦ Λόγου καί νά ἐμφανίσει τήν Ἐκκλησία ὡς διαχρονικά δῆθεν ἀποκρύπτουσα τήν ἀλήθεια μέ τό ἀκόλουθο κειμενό μας:

«Οἱ Καμπαλιστές καί Ταλμουδιστές τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ πού μετέβαλαν τόν θεϊσμό τῆς Π.Δ. σέ σατανισμό καί ἑωσφορισμό μετά τά χυδαῖα καί γελοῖα ντοκυμαντέρς τοῦ Μουσείου Ροκφέλερ τοῦ Ἰσραήλ πού δῆθεν ἀνακαλύπτουν τόν «οἰκογενειακό τάφο» τοῦ ἀγρίως πολεμουμένου καί μισουμένου ἀπό αὐτούς ἔνεκεν τῆς σατανολατρείας τους ἀληθινοῦ Μεσσίου, τοῦ ἐνσαρκωθέντος Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ ἤ «ἀνακαλύπτουν» τά πλαστά καί ἀνυπόστατα ψευδοευαγγέλια πού κατασκευάζουν στά σκοτεινά ἐργαστήριά τους γιά νά ὑλοποιήσουν τήν τρομακτική τους ἐμπάθεια καί νά ἀνασταυρώσουν τόν ἀπό τούς προγόνους τους σταυρωθέντα Κύριο τῆς ἀγάπης καί τοῦ ἐλέους, σκηνοθέτησαν τή νέα τους βρώμικη καί αἰσχρή ἀπόπειρα ἀπομειώσεως τοῦ θεανδρικοῦ προσώπου τοῦ Κυρίου, μέ τήν βοήθεια τῶν Ἑβραϊκῆς καταγωγῆς Karen Li King Καθηγήτριας στό Πανεπιστήμιο Harvard τῶν ΗΠΑ καί τοῦ Roger Bagnal Διευθυντοῦ τοῦ Ἰνστιτούτου γιά τήν μελέτη τοῦ ἀρχαίου κόσμου, ἐνορχηστρώνοντας τήν προσπάθειά τους γιά νά κλονισθῆ δι’ ἑνός δῆθεν ἀρχαιολογικοῦ εὑρήματος ἡ χριστιανική πίστη. Ἡ πλήρης ἀπόδειξις τοῦ γελοίου αὐτοῦ νέου «κτυπήματος» τοῦ Σιωνιστικοῦ λόμπυ εἶναι ὅτι ἡ κ. Karen Li King παρουσιάζοντας ἕνα τεμάχιο 3,8 x 7,6 ἑκ. παπύρου πού δῆθεν χρονολογεῖται ἀπό τόν 4ο αἰ. σέ συνέντευξή της στή Ρώμη μέ τήν συμμετοχή της στό 10ο συνέδριο Κοπτικῶν σπουδῶν ὑπεστήριξε ὅτι αὐτό εἶναι τό «εὐαγγέλιο τῆς συζύγου τοῦ Ἰησοῦ». Τήν φαιδρή αὐτή ἄποψη ἔσπευσε νά τήν ἐπικυρώσει ὁ διατάκτης τοῦ λόμπυ κ. Roger Bagnal. Τήν πλαστότητα καί τοῦ νέου αὐτοῦ ἐγχειρήματος τῶν Καμπαλιστῶν Σιωνιστῶν τήν διεκήρυξαν οἱ Καθηγηταί Stephen Emmel τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Muenster καθώς καί ὁ Βρετανός Καθηγητής τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Daram Francis Watchon. Μέ τήν εὐκαιρία κατηγγέλθη ἀπό δημοσιογράφους στίς ΗΠΑ ὅτι καί ἡ γνωστή ταινία The Da Vinci code χρηματοδοτήθηκε ἀπό τό Ἑβραϊκό λόμπυ. Συμπέρασμα καί ἀπό τήν νέα αὐτή ἐπίθεση τῶν Σιωνιστῶν εἶναι ὅτι οἱ δαιμονιῶντες αὐτοί ἄνθρωποι 2.000 χρόνια τώρα μένουν ἀμεταμέλητοι στό κατά τοῦ ἀληθινοῦ Θεοῦ μῖσος τους, νομίζοντας οἱ ἀφελεῖς καί ἀνόητοι ὅτι μέ τέτοια τεχνάσματα μποροῦν νά ἀπομειώσουν τόν ζῶντα καί Πανάγιο Θεό, ὁ ὁποῖος δημιούργησε ἀπό ἄπειρη ἀγάπη ἐκ τοῦ μηδενός τόν κόσμο καί χωρίς τόν Ὁποῖο δέν ὑπάρχει οὔτε ζωή, οὔτε ἐλπίδα οὔτε ἀλήθεια ἀλλά μόνο σκοτάδι, χάος καί ἀφόρητη σαπρότητα».

Χρειάστηκε νά περάσουν σχεδόν τέσσερα χρόνια γιά νά ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπολύτως ἡ καταγγελία μας καί νά διαψευσθῆ πλήρως ἡ εἰς βάρος τοῦ Θεανθρωπίνου προσώπου τοῦ Κυρίου μας βορβορώδης ἐπίθεσις τοῦ σκότους.

Τό γνωστό ἐπιστημονικό περιοδικό Atlantic στήν διαδικτυακή του ἔκδοσι ἀπεκάλυψε ὅτι τό παρουσιασθέν στό 10ο συνέδριο κοπτικῶν σπουδῶν στήν Ρώμη τεμάχιο παπύρου πού δῆθεν χρονολογεῖτο ἀπό τόν 4ο αἰ. καί πού ἦτο τό «Εὐαγγέλιο τῆς συζύγου τοῦ Ἰησοῦ» εἶναι πλαστό καί κατασκευασμένο ὅπως ἀναγκάστηκε νά ὁμολογήσει ἡ ἰδία ἡ Καθηγήτρια τοῦ Χάρβαρντ Caren Li King ἡ ὁποία δήλωσε στό Associated Press πώς «δέν εἶναι χαρούμενη γιά τό γεγονός ὅτι ἔπεσε θῦμα ἀπάτης».

Τήν πλαστογραφία καί τήν ἀπάτη τοῦ ἐπιχειρηματία Walter Frits ἀπό τήν Φλόριντα τῶν ΗΠΑ καί τῶν ὄπισθεν αὐτοῦ κρυπτομένων ἐπιβεβαίωσε καί ὁ εἰδικός Καθηγητής Μάρκ Γκουντέικρ τοῦ Πανεπιστημίου Duke τῆς Β. Καρολίνας τῶν ΗΠΑ πού τόνισε χαρακτηριστικά: «Ὅταν δείχνεις κάτι τέτοιο σέ ἀνθρώπους πού περνοῦν ὅλη τους τήν ζωή μελετώντας ἀκριβῶς αὐτά τότε μποροῦν νά καταλάβουν μέ μιά ματιά ἄν εἶναι κάτι ὕποπτο».

Γιά μιά ἀκόμη φορά λοιπόν τό «βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως» καί τά ὄργανά του μέ πλαστογραφίες, ψεύδη καί ἀπάτες ἐπιχειροῦν νά ἀμαυρώσουν τόν Ἥλιο τῆς δικαιοσύνης μέ σατανικό μένος καί ἀπύθμενη ἐμπάθεια. Ἀλλά θά ἐπαναλαμβάνεται ἀνά τούς αἰῶνας τό αὐταπόδεικτο γεγονός τοῦ φάρου ἐπάνω στό βράχο μέσα στή θάλασσα πού τά μανιασμένα κύμματα τοῦ ἐπιτίθενται καί διαλύονται καί Ἐκεῖνος μένει καί φωτίζει καί ὁδηγεῖ.

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ

† ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ