Επιστήμη

2
Η μαύρη ιστορία του ελληνικού αυτοκινήτου. Ποιοι σταμάτησαν τα όνειρα κάποιων Ελλήνων;

Το κεφάλαιο «Ελληνικό αυτοκίνητο» στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι μια μακρινή ανάμνηση. Πόσοι όμως γνωρίζουμε ότι στην Ελλάδα κατασκευάζαμε (είτε εξολοκλήρου, είτε μερικός) αυτοκίνητα;;; Για

11:00 μμ