Αρχείο

Ὥρα νὰ καταργηθοῦν καὶ τὰ ...αὐτοκίνητά μας!!!

Ἕνας ἀκόμη παρανοϊκὸς ἀπὸ τὴν ἐγκληματικὴ ὀργάνωση τῆς Google, ὁ Ellon Musk χρηματίζει ἀθρόα προσπαθώντας νὰ σμπρώξῃ τοὺς ἀχρήστους αὐτοματισμοὺς τῆς ἐγκληματικῆς ὀργανώσεως καὶ ταυτοχρόνως χρηματίζει μὲ σκοπὸ τὴν πλήρη ἀπαγόρευση τῆς ὁδηγήσεως! Ναί, καλῶς διαβάσαττε!!!

Google καὶ Ellon Musk θέλουν νὰ ἀπαγορεύσουν ὅλα τὰ ὀδηγούμενα αὐτοκίνητα καθὼς καὶ τὴν ὁδήγηση, γιὰ νὰ ἀντικατασταθοῦν αὐτὰ ἀπὸ τὰ ἐλεγχόμενα αὐτόματά τους!!!

«…And you will glide home, staring enviously at the few people still allowed to drive: emergency service people and maintenance engineers.

…Ιn a way, Uber has done us a favour by making concrete the kind of rightwing libertarian dystopia that would come about if we allowed Silicon Valley to design the future.

Instead, we should begin by recognising that, as machines plus artificial intelligence begin to replace human beings, the entire social, political and moral dilemma for humanity becomes a question of systems.»

theguardian.com

Φρούριον

filonoi.gr

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ