Απόψεις
Ενημερώθηκε στις:

Τι μας έχουν μάθει οι "πόλεμοι" της Τουρκίας - Το μοτίβο των κρίσεων

Μελετώντας τις μέχρι τώρα στρατιωτικές επιχειρήσεις της Τουρκίας σε Συρία, Β. Ιράκ, αλλά και την εμπλοκή της στη Λιβύη, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι ακολουθεί ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα διαδικασιών διαχείρισης κρίσης. Αυτό δέον όπως ληφθεί σοβαρά υπόψιν αναφορικά με την ελληνοτουρκική κρίση, η οποία θα διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα και δυστυχώς εκτίμηση είναι ότι θα εκτονωθεί βίαια και όχι ειρηνικά.

1.Επίσημη δημοσιοποίηση των απειλών, των κρατών και των οργανώσεων που τις στηρίζουν

2. Συνεδρίαση του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας για καθορισμό των πολιτικών στόχων, των πολιτικοοικονομικών μέτρων, της ακολουθητέας στρατηγικής καθώς και των μέτρων ψυχολογικού πολέμου και μέτρων ασφαλείας που θα ληφθούν

3. Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου

4. Συνεδρίαση της τουρκικής βουλής (Μεγάλη τουρκική Εθνοσυνέλευση)  , προκειμένου αυτή να δώσει την εξουσιοδότηση στην τουρκική κυβέρνηση για διεξαγωγή των επιχειρήσεων εκτός συνόρων

4. Επισκέψεις των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων σε Σχηματισμούς και Μονάδες που βρίσκονται  στην παραμεθόριο περιοχή όπου θα διεξαχθεί μία ενδεχόμενη επιχείρηση

5. Διαμόρφωση κατάλληλου Διεθνούς περιβάλλοντος σε συνεργασία με γειτονικές χώρες, καθώς επίσης με περιφερειακές και παγκόσμιες δυνάμεις σε πολιτικό, διπλωματικό, οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο.

6.Πραγματοποίηση Εκτάκτων Συνεδριάσεων Ασφαλείας με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων, των Υπουργών Εσωτερικών , Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας και του Διοικητή της ΜΙΤ (Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών)

7. Συστράτευση  των τουρκικών ΜΜΕ και χρηματοδοτούμενων από την Τουρκία στο εξωτερικό στον εθνικό σκοπό,προκειμένου αυτά να προβάλουν την στρατιωτική ισχύ  και την επιχειρηματολογία της Τουρκίαςη οποία θα περιλαμβάνει Συμφωνίες, Συνθήκες ερμηνευόμενες από τους Τούρκους έτσι ώστε οι τουρκικές θέσεις να  κρίνονται ως νόμιμες .

8. Ανάθεση σε έγκριτους  ακαδημαϊκούς για προβολή των τουρκικών θέσεων , αλλά  και σε απόστρατους αξιωματικούς  οι οποίοι έχουν πολυετή και βαθιά γνώση του αντικειμένου προκειμένου να προβούν σε εκτιμήσεις  για τις επιπτώσεις που θα έχει η αντίπαλη χώρα, επισημαίνοντας τα τρωτά της σημεία

9. Χρησιμοποίηση  εθνικιστικών κύκλων προκειμένου  να εκφραστούν από αυτούς  ακραίες δηλώσεις, τις οποίες δεν μπορεί να κάνει η τουρκική  κυβέρνηση

10. Συντονισμός όλων των κρατικών φορέων,ΜΚΟκαι πολιτιστικών-πολιτικών συλλόγων

11. Δρομολόγηση  ενεργειών ψυχολογικού πολέμου, προκειμένου μέρος του τοπικού πληθυσμού της  χώρας στόχου , το οποίο διάκειται φιλικά προς την Τουρκία, να καταστεί πρόξενος εσωτερικών αναταραχών στη χώρα αυτή.

12. Επίδειξη στρατιωτικής ισχύος μέσω ασκήσεων, προβολή δυνατοτήτων των  ήδη γνωστών οπλικών συστημάτων τουρκικής κατασκευής, δημοσιοποίηση «απορρήτων» στοιχείων κάποιων εξεχόντων τουρκικών οπλικών συστημάτων (UAV,πυραυλικών συστημάτων κλπ)

13. Λήψη οικονομικών μέτρων

14. Έκδοση ταξιδιωτικών οδηγιών από το τουρκικό ΥΠΕΞ

15. Αξιολόγηση των τουρκικών τρωτών σημείων –αδυναμιών και λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση και εξάλειψη τους.

Το τουρκικό σύστημα πληροφοριών και διαχείρισης κρίσεων

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Η μη εκδήλωση μιας κρίσης, η πρόληψη και η αποτροπή της  είναι οι καλύτεροι τρόποι επίλυσής της». 

Το τουρκικό δόγμα διαχείρισης κρίσης στηρίζεται στην αρχή ότι θα πρέπει η Τουρκία να διαθέτει ένα καλά οργανωμένο σύστημα πληροφοριών προκειμένου  όταν εκδηλωθεί μία κρίση  να μπορεί η ηγεσία της να λάβει ορθές αποφάσεις.

Οι απαιτήσεις πληροφοριών  της Τουρκίας  αφορούν τούς εξής τομείς πληροφοριών : πολιτικές, στρατιωτικές, επιστημονικές,, τεχνολογικές, γεωγραφικές,οικονομικές, κοινωνιολογικές, συγκοινωνιών, επικοινωνιών, προσωπικοτήτων.

2. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥΡΚΙΑΣ

Η οργανωτική δομή του συστήματος πληροφοριών της Τουρκίας αποτελείται από:

α.Επιτροπές Συντονισμού

β.Κρατικούς φορείς (αντίστοιχους με τις επιτροπές συντονισμού)

γ.Φορείς εκπαίδευσης πληροφοριών

3. ΑΝΑΛΥΣΗ

  ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

 (α)  Η Επιτροπή Συντονισμού Εθνικών Πληροφοριών συνεδριάζει τουλάχιστον μία(1) φορά το τρίμηνο ή εκτάκτως όποτε απαιτηθεί  και  αποτελείται από :

       (1)Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας (Erdogan) (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)

       (2) Τον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

      (3) Τον Διευθυντή  της Διεύθυνσης Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων

        (4) Τους σχετικούς Υφυπουργούς  Υπουργείων, Διευθυντές Διευθύνσεων πληροφοριών των φορέων ασφαλείας (αστυνομία, στρατοχωροφυλακή, Διοίκηση ασφαλείας ακτών)

       (5) Αρχηγός  της ΜΙΤ

       (6) Διευθυντές Διευθύνσεων της ΜΙΤ

(7)  Γραμματεία (μερίμνη ΜΙΤ)

(β) Επιτροπή Συντονισμού κατά της τρομοκρατίας

(γ) Επιτροπή ασφαλείας Κυβερνοχώρου

(δ) Ανώτατη επιτροπή κατά των ναρκωτικών

(ε) Επιτροπή Συντονισμού πληροφοριών λαθρεμπορίου

(στ) Επιτροπή συντονισμού κατά οικονομικών εγκλημάτων

ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(α)  Κέντρο  Συντονισμού Κρατικών Πληροφοριών της Προεδρίας της Δημοκρατίας

Από  το εν λόγω Κέντρο παρακολουθούνται  όλες  οι εξελίξεις στην επικράτεια της Τουρκίας και στο εξωτερικό , μέσω των πληροφοριών  που διαβιβάζονται από όλους τους φορείς πληροφοριών της χώρας. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση του πληροφοριακού υλικού , συντάσσονται  αναλύσεις και υποβάλλονται σχετικές αναφορές με εκτιμήσεις. Συνεπώς ο Πρόεδρος Erdogan  έχει άμεση αντίληψη όλων όσων συμβαίνουν στην  Τουρκία και στο εξωτερικό σε πραγματικό χρόνο .                                                                                                                                                                                      

(β) Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΜΙΤ), η οποία σημειωτέον υπάγεται απευθείας στον Πρόεδρο Erdogan, με τις παρακάτω διευθύνσεις

       (1) Διεύθυνση Στρατηγικής Ανάλυσης

       (2) Διεύθυνση Αντιπληροφοριών

       (3) Διεύθυνση  Επιχειρήσεων Εξωτερικού

       (4) Διεύθυνση Πληροφοριών Ασφαλείας

       (5)  Διεύθυνση πληροφοριών ηλεκτρονικών και τεχνικών μέσων

       (6) Διεύθυνση πληροφοριών ηλεκτρονικών σημάτων επικοινωνίας και Radar

       (7) Κέντρο  Μελετών Πληροφοριών (επιπέδου ακαδημίας, το οποίο συντάσσει μηνιαίες καταστάσεις που υποβάλλονται στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας )

 (γ) Η Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας

 (δ) Το Υφυπουργείο Δημόσιας τάξης και ασφάλειας

 (ε) Το Υπουργείο Εσωτερικών με τις Διευθύνσεις λαθρεμπορίου,πληροφοριών, επιχειρήσεων και συλλογής πληροφοριών, συντονισμού ασφάλειας της γενικής διεύθυνσης νομών,πληροφοριών της γενικής αστυνομικής διεύθυνσης, πληροφοριών της γενικής διοίκησης Στρατοχωροφυλακήςκαι τέλος (πολύ σημαντικό για το Αιγαίο πέλαγος) τις διευθύνσεις πληροφοριών, σχεδιασμού, συντονισμού και ασφάλειας της Διοίκησης Ασφαλείας  Ακτών

(στ) Γενική Διεύθυνση Μελετών και Θεμάτων Ασφαλείας του Υπουργείου Εξωτερικών με επιμέρους διευθύνσεις

  1.  Γενική Υποδιεύθυνση μελετών και πληροφοριών
  2. Γενική Υποδιεύθυνση  ασφαλείας και πληροφοριών

(ζ)  Διεύθυνση ερευνών οικονομικών εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

(η) Διεύθυνσητηλεπικοινωνιών και ελικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών

(θ) Γενική Διεύθυνση Προστασίας τελωνείων και εμπορίου

(ι) Διεύθυνση Πληροφοριών του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων αποτελούμενο από:

(1) Διεύθυνση διαχείρισης

(2) Διεύθυνση Σχεδιασμού και Συντονισμού

(3) Διεύθυνση Βασικών πληροφοριών

(4) Διεύθυνση Αντιπληροφοριών και Ασφαλείας

(5) Διεύθυνση τρεχουσών πληροφοριών και έγκαιρης προειδοποίησης

 

ΦΟΡΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

(α) Κέντρο εκπαίδευσης

(β) Σχολή πληροφοριών και η σχολή συλλογής πληροφοριών  με ηλεκτρονικά μέσα της ΜΙΤ

(γ) Ακαδημία πληροφοριών της  Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης

(δ) Σχολή πληροφοριών των τουρκικών Ενόπλων Δυνάμεων

(ε) Σχολή πληροφοριών της γενικής Διεύθυνσης Στρατοχωροφυλακής

 

4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΡΙΣΕΩΝ

Μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα συγκροτήθηκε Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας (Erdogan), προκειμένου αφενός να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος λήψης αποφάσεων, αφετέρου ο Erdogan να έχει ανά πάσα ώρα και στιγμή πλήρη εικόνα της κατάστασης. Το εν λόγω Κέντρο στελεχώνεται σε κάθε βάρδια από 150 περίπου στελέχη προερχόμενα από την Προεδρία της Δημοκρατίας, το Γενικό Επιτελείο Ενόπλων Δυνάμεων , των υπουργείων, του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, της ΜΙΤ και των αρμόδιων δημοσίων φορέων. Επίσης το υπόψη Κέντρο διαθέτει 4 κύριους χώρους και πληθώρα βοηθητικών . Οι 4 αυτοί κύριοι χώροι είναι :

Η Αίθουσα χαρτών

Το Κέντρο Διαχείρισης  Μεγάλων Κρίσεων

Το Κέντρο Διαχείρισης  Μικρών  Κρίσεων

Αίθουσα Ειδικών Συσκέψεων

Επισημαίνεται ότι το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στην Προεδρία της Δημοκρατίας  υποστηρίζεται πληροφοριακά από το Κέντρο  Συντονισμού  Κρατικών Πληροφοριών της Προεδρίας της Δημοκρατίας το οποίο έχουμε ήδη μνημονεύσει.

Οι καταστάσεις τις οποίες διαχειρίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων  στην Προεδρία της Δημοκρατίας  διακρίνονται σε 4 κατηγορίες:

Α. Καθορισμός των ενδεικτών της Εξωτερικής πολιτικής που επιβουλεύεται την εδαφική ακεραιότητα , τα κυριαρχικά δικαιώματα , τους Εθνικούς Στόχους  και τα Εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας

Β . Καταστάσεις και επεισόδια που αποσκοπούν στην  κατάλυση του Συντάγματος, στη διατάραξη της εσωτερικής τάξης και ασφάλειας, όπως επιθέσεις κυβερνοπολέμου, τρομοκρατικές ενέργειες, βιολογικές, χημικές , πυρηνικές επιθέσεις , απεργίες, καθώς επίσης και επεισόδια που παραπέμπουν στη διαφορετικότητα  των εθνικοτήτων , των θρησκειών και των θρησκευτικών δογμάτων

Γ . Φυσικές Καταστροφές(σεισμοί,πλημμύρες,πυρκαγιές) , ατυχήματα μεγάλης κλίμακας, μετακινήσεις πληθυσμού, προσφυγικές ροές, επιδημικές ασθένειες και οικονομική κρίση

Δ  Σε περίπτωση αδυναμίας αναχαίτισης της κρίσης ή των καταστάσεων εκείνων που διαπιστώνεται κλιμάκωση των κινδύνων και των απειλών , το Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων  στην Προεδρία της Δημοκρατίας  μεταπίπτει σε Κέντρο Επιχειρήσεων , αφού προηγουμένως έχει επιβληθεί στην Τουρκία είτε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης , είτε στρατιωτικός νόμος, είτε επιστράτευση και κατάσταση πολέμου.

 

5 ΕΠΙΛΟΓΟΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α. Διαπιστώνεται ότι ΤΟ ΤΟΥΡΚΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ, το οποίο ανέλυσα παραπάνω, δίνει τη δυνατότητα ο Πρόεδρος  Erdogan  σε realtime να έχει όλη την απαιτούμενη πληροφόρηση , ούτως ώστε να λάβει τις σωστές αποφάσεις σε μία ενδεχόμενη  ελληνοτουρκική κρίση.

β. Σημαντικότατο ρόλο στη σωστή λήψη απόφασης κατά τη διάρκεια μιας μείζονας  κρίσης με την Τουρκία, εκτός από την ύπαρξη ενός πλήρους  Συστήματος Πληροφοριών και Διαχείρισης Κρίσης, θα διαδραματίσει  η στελέχωση  από πριν των θέσεων κλειδιά που βρίσκονται δίπλα στον κ. Πρωθυπουργό. Τα στελέχη αυτά θα πρέπει να ξέρουν άριστα και σε βάθος τον αντίπαλο, τους μηχανισμούς λήψης πληροφοριών και λήψης αποφάσεων αυτού, τη νοοτροπία και τον τρόπο σκέψης του αντιπάλου.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου με το δικαίωμα που μου δίνει η 25ετής ενασχόληση  μελέτες και αναλύσεις μου για την Τουρκία, να καταθέσω την άποψή μου, ότι η πραγματική και σε βάθος γνώση της  πολύπλοκης και σε πολλά σημεία της αντιφατικής αυτής χώρας που λέγεται Τουρκία,δεν είναι κάτι το οποίο δημιουργείται εύκολα και σε σύντομο χρονικό διάστημα,αλλά χτίζεται με την καθημερινή  ενασχόληση,μελέτη  και  ανάλυση της   για πολλά χρόνια.Κλείνοντας  και θέλοντας να καταδείξω την σημασία για την επίτευξη της νίκης που έχει η βαθιά γνώση του αντιπάλου, μνημονεύω το πασίγνωστο γνωμικό του αρχαιότερου  κινέζου πολεμολόγουΣούνΤσού όπως αναφέρεται  στο βιβλίο του « Η τέχνη του Πολέμου»  εδώ και χιλιάδες χρόνια .

«Εάν ο εχθρός γνώριζε τι θα πράξει ο εχθρός, ο εχθρός θα νικούσε τον εχθρό»

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news

ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΑΡΘΡΑ